Skip to main content

Helsingborgs stad får Kommunkompassens hittills högsta poäng

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2017 12:20 CEST

Helsingborgs stad har fått den högsta poäng som någon kommun hittills fått i Kommunkompassen. Här syns medarbetare på Helsingborg kontaktcenter. Foto: Anna Alexander Olsson

Helsingborgs stad har fått 668 poäng i Sveriges Kommuner och Landstings undersökning Kommunkompassen. Det är den högsta poäng som någon kommun hittills fått i undersökningen.

Kommunkompassen mäter kvaliteten i arbetet som kommunen gör inom ett antal olika områden. Utvärderingsgruppen har studerat dokument, granskat kommunens hemsida och intranät samt genomfört intervjuer med ett 30-tal personer i organisationen. Bland de intervjuade fanns politiker, ledande tjänstemän och fackliga representanter. Resultatet av undersökningen presenterades av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, på torsdagen.

– Helsingborgs stads resultat är det bästa i Kommunkompassens historia, vilket jag absolut tycker att de ska känna stolthet över. Samtidigt finns det självklart fortfarande områden som kan bli ännu bättre, säger Lars Strid, projektledare på SKL.

Totalt bedöms kommunen på åtta områden som vart och ett kan ge 100 poäng, det vill säga 800 poäng totalt. Helsingborgs stad fick 668 poäng, 69 poäng som lägst och 92 som högst. Därmed ligger staden över snittet i samtliga åtta områden jämfört med övriga deltagande kommuner.

– Vi är naturligtvis mycket glada och stolta över att ha fått så höga poäng. Särskilt tillfredsställande är det att se att vi ryckt upp resultaten så pass mycket inom brukarfokus och ledarskap jämfört med 2015. Det sätter också press på oss att fokusera på vad vi kan göra ännu bättre – utan att tappa i kvalitet på det som görs bra idag, säger stadsdirektör Palle Lundberg.

Kommunkompassen är ett steg på vägen till att nomineras till Sveriges kvalitetskommun 2017. Besked om Helsingborg nomineras eller inte väntas i början av maj.

Det området där Helsingborgs stad fick relativt sett högst poäng var inom ”brukarfokus, tillgänglighet och bemötande” och lägst i ”ständiga förbättringar”.

– Kommunkompassen och det den belyser är en del i vår strävan att jobba med just ständiga förbättringar. Genom den här mycket omfattande analysen får vi värdefulla insikter och konkreta förslag på hur vi kan bli ännu bättre på att möta behoven hos de vi finns till för, förklarar Palle Lundberg.

– Det känns tryggt för mig som ytterst ansvarig politiker att få en utomstående och objektiv kvittens på att stadens organisation gör ett riktigt bra och gediget arbete. I Helsingborg ligger vi verkligen långt fram inom många områden, konstaterar Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan det politiska systemet, kommunens förmedling av tjänster, kommunen som arbetsplats samt utvecklingen av lokalsamhället. Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan sättet att leda den och sättet att samspela i organisationen.

Här hittar du rapporten Kommunkompassen 2017

Här finns mer fakta om Kommunkompassen

För mer information, kontakta:

Palle Lundberg, stadsdirektör, Helsingborgs stad, 042-10 66 00

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M), Helsingborgs stad, 042- 10 50 87

Lars Strid, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting, 070-638 87 97


Nyfiken på mer? Besök CurioCity Mashup i juni

Vill du få reda på mer om några av framgångsfaktorerna bakom resultaten i Kommunkompassen bjuder vi in till CurioCity Mashup 1-2 juni 2017 i Helsingborg. CurioCity Mashup handlar om nytänkande, innovationer och hållbar samhällsutveckling. Besök curiocity.se för mer information.

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.