Gå direkt till innehåll
Trädplantering i Rydebäck. Foto Elias Halling
Trädplantering i Rydebäck. Foto Elias Halling

Pressmeddelande -

Helsingborgs stad har planterat drygt 18 000 träd och 60 olika arter under två år

Vi står inför globala klimatutmaningar och världens städer ligger bakom ungefär 75 procent av de totala koldioxidutsläppen. Träd är en ovärderlig resurs i arbetet mot klimatförändringar och därför startade FN initiativet Trees in Cities Challenge som handlar om att öka antalet träd i världens städer för att motverka klimatpåverkan. Helsingborgs stad är en av sex städer som valdes ut för att starta initiativet hösten 2019 och har under de första två åren planterat över 18 000 träd och runt 60 olika arter. På så sätt bidrar staden till ett bättre klimat på lång sikt.

De största planteringarna finns i Mariastaden och Rydebäck där vi har valt olika arter för att öka den biologiska mångfalden; både inhemska och mer exotiska. Vi har använt en långsiktig metod som kallas successionsplantering. Den går ut på att vi planterar flera olika trädarter på en begränsad yta där de olika arterna tillsammans bidrar till att de enskilda träden växer sig starka. Den metoden har flera mervärden jämfört med att plantera ett ”färdigt” träd. Under 2021 planerar vi att plantera ytterligare 8000 träd. 

   - Vi arbetar numera med våra trädplanteringar på ett mer strategiskt sätt än tidigare, vilket ökar de positiva effekterna ännu mer. Vi vet att träd binder koldioxid, renar luften och ökar den biologiska mångfalden men de bidrar till så mycket mer, inte minst till goda livsmiljöer, trivsel och lugn för såväl människor som djur och så är de ju sköna att titta på, säger Elias Halling, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

   - Vår medverkan i FNs satsning har ett högt symbolvärde och är viktig på en global nivå, men den är ännu viktigare för oss här lokalt. Vi bidrar till ett bättre klimat och en ökad livskvalitet för helsingborgarna på riktigt i så många avseenden. Här tänker vi verkligen långsiktigt för framtida generationer, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

  Våra trädplanteringar är en del i H22, Helsingborgs stora välfärdssatsning där vi vill utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Den 30 maj – 3 juli, 2022, bjuder Helsingborgs stad in världen till att ta del av stadens hållbara och innovativa samhällslösningar under stadsmässan H22 City Expo.


  För mer information kontakta:

  Elias Halling, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen
  Tel: 0730-78 58 34, e-post: elias.halling@helsingborg.see

  Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande
  Tel: 042-10 50 87, e-post: peter.danielsson@helsingborg.se

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

  Kontakter

  Presstjänsten

  Presstjänsten

  Presskontakt Helsingborgs stads presstjänst är bemannad vardagar klockan 8 - 17. 042-10 55 55

  Relaterat innehåll

  Välkommen till Helsingborg

  Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.