Gå direkt till innehåll
Helsingborgs stad kartlägger arbetet mot våld i nära relation

Pressmeddelande -

Helsingborgs stad kartlägger arbetet mot våld i nära relation

Stadsledningsförvaltningen och socialförvaltningen har tagit initiativ till en genomlysning av Helsingborg stads arbete mot våld i nära relationer. Syftet är att ta fram underlag för att se hur staden kan utveckla, stärka och effektivisera stadens arbete.

- Hemmet ska vara en trygg plats. För många, inte minst kvinnor och barn, är det precis tvärtom. Våld i nära relationer är ett problem som behöver ses och motverkas av alla delar av samhället. Den genomlysning vi nu genomför tillsammans med Tryggare Sverige är ett viktigt steg för att få en klar bild av stadens samlade insatser, samt hur vi kan bli bättre både på att förebygga våldet och på att hjälpa utsatta helsingborgare att lämna en våldsam relation, säger Julia Leliévre (M), ordförande i socialnämnden i Helsingborg.

Staden bedriver idag en mängd stödinsatser när våldet har skett, men vill öka förmågan att identifiera, upptäcka och helst förebygga våldet innan det uppstår.

- Genomlysningen ska bidra till en ökad förståelse för omfattningen och utvecklingen av våld i nära relationer i Helsingborg. Den som utsätts för eller bevittnar våld drabbas ofta av både psykisk och fysisk ohälsa som kan få stora konsekvenser för såväl den enskilda individen som anhöriga och faktiskt samhället i stort. När det finns barn med i bilden är det också viktigt att komma ihåg att även de är brottsoffer när de bevittnar våld. Just därför är det viktigt att vi får ett gemensamt underlag för att kunna bli ännu bättre på att identifiera, förebygga och hantera våld i nära relationer, säger Emelie Erixon, socialdirektör för socialförvaltningen.

Många aktörer kan bidra till att förebygga och hantera våld i nära relation. På så sätt blir detta en fråga för hela staden som knyter an till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, arbetet för livskvalitet och integration.

Genomlysningen kommer att göras i samarbete med Stiftelsen Tryggare Sverige under hösten 2021. Parallellt med genomlysningen har Helsingborgs stad en forskare knuten till sig med fokus på just det förebyggande arbetet inom våld i nära relationer.

Kontaktpersoner

Julia Leliévre, ordförande (M) socialförvaltningen i Helsingborgs stad 073-231 15 91

Emelie Erixon, socialdirektör i Helsingborgs stad, 042-10 65 65

Susanne Johansson, sektionschef på familjevåldsenheten i Helsingborg, 042-10 73 56

Elin Turesson, samhällsstrateg social hållbarhet, 042-10 44 05

Ämnen

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Maria Ploberg

Presskontakt Pressansvarig H22 0738-22 43 67
Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995

Karin Liliedahl

Presskontakt Press Officer +46 73-1518511

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.