Gå direkt till innehåll
Del av fastigheten Vasatorp 1:1 i Helsingborg
Del av fastigheten Vasatorp 1:1 i Helsingborg

Pressmeddelande -

​Helsingborgs stad och Skanska ingår avsiktsförklaring gällande Vasatorp

Idag blir förslaget på vad som ska hända uppe på Vasatorp offentligt. När detaljplanen är antagen kommer Vasatorp 1:1 att kunna möta behovet av mer mark för logistik- och lagerverksamheter. Dessutom skrivs en avsiktsförklaring med Skanska om området som kallas för ”Uteslutningen”, vilket är det största kvarvarande området i gällande översiktsplan för utveckling av mark för näringslivet. Innehållet i denna avsiktsförklaring handlar om att ta fram ett koncept för utveckling av området samt förhandla kring eventuella markbyten eller markköp.

Ett av kommunstyrelsens mål är att Helsingborgs stads säljbara mark för näringslivet ska uppgå till minst 40 hektar i december 2021. Det är av stor vikt att staden får större rådighet som markägare för planläggning och försäljning av mark i syfte att kunna möta näringslivets behov.

- För Helsingborgs stad är utvecklingen av Helsingborg Vasatorp 1:1 en väsentlig förutsättning för att på sikt tillgodose mark för näringslivet och därmed möjliggöra för företagsetableringar vilket skapar fler arbetstillfällen. Nu har vi en avsiktsförklaring för både Vasatorp och området vi kallar ”Uteslutningen”, vilket känns väldigt bra för att möta stadens ambitioner, säger Patrik Möller chef för Mark- och exploateringsenheten i Helsingborg.

- Det är mycket inspirerande att tillsammans med Helsingborg stad kunna gå vidare i arbetet med att utveckla Vasatorp. Vi är glada att Skanska är en bidragande part i Helsingborgs utveckling för att möta framtida behov, säger Johan Larsson, Affärsutvecklare, Skanska Sverige.

För mer information: Patrik Möller, Mark- och exploateringschef i Helsingborg, patrik.moller@helsingborg.se och Johan Larsson, Affärsutvecklare, Skanska Sverige, 010-449 36 50.

Fakta

Kommanditbolag Vasatorps-Fastigheter (Skanska) äger fastigheten Helsingborg Vasatorp 1:1 och för del av fastigheten pågår detaljplanearbete. Mark- och exploateringsenheten och Skanska har diskuterat framtida utveckling inom ramen för pågående planarbete. Som kommande fastighetsägare av del av Vasatorp 1:1 förbinder staden sig att teckna ett markanvisningsavtal som gäller för del av marken och under en tidsperiod om tre år vilket innebär att dessa ytor inte kan försäljas eller anvisas till annan intressent än Skanska eller annat bolag inom Skanskakoncernen.

Ämnen

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995