Gå direkt till innehåll
Foto: Lena Evertsson
Foto: Lena Evertsson

Pressmeddelande -

Helsingborgs stad och Swedish Logistic Property (SLP) utvecklar Norra Ekeberga

Swedish Logistic Property (SLP) har för avsikt att tillsammans med markägaren och Helsingborgs stad etablera verksamhet i området Norra Ekeberga i Helsingborg. Verksamhetens inriktning blir lager och logistik. SLP vill skapa en grön och hållbar logistikdestination med miljöcertifierade fastigheter. En avsiktsförklaring har beslutats i kommunstyrelsen i Helsingborg och ett visionsarbete skall startas upp snarast.

- Helsingborg vill fortsatt vara det framgångsrika nav för logistik i Sverige som vi byggt upp under senare år. Här är närheten till E6/E4, hamnen och kontinenten centrala noder. Norra Ekeberga är med sitt geografiska läge ett högintressant område att utveckla vidare för framtidens gröna hållbara och cirkulära logistiklösningar, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

- Helsingborg ska vara den ledande klimatsmarta logistiknoden i Sverige. För Helsingborgs del innebär satsningen på Norra Ekeberga många nya arbetstillfällen. Logistikbranschen blir alltmer högteknologisk och på senare år kräver den allt högre kompetenser. Initialt innebär det 200 - 300 stycken arbetstillfällen, men på sikt 1000-tal. Utbyggnaden kommer att ge arbetstillfällen som är allt från instegsjobb till högkvalitativt logistikarbete, säger Jan Björklund (S), oppositionsråd i Helsingborg.

- Konsumtionsmönstret i samhället har ändrats. Vi köper allt mer på nätet och detta gör att efterfrågan på logistikområden är stor. För SLP är Norra Ekeberga ett område med stor potential som vi ser fram emot att utveckla tillsammans med Helsingborgs stad, säger Peter Strand, VD Swedish Logistic Property.

  Området Norra Ekeberga är drygt 800 000 kvadratmeter stort och ligger längs E6:ans sträckning i Helsingborgs kommun. Området är markerat som logistik- och lagerområde i nuvarande och för framtida utveckling i kommande översiktsplan.

  En fördjupad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) tillsammans med Trafikverket för området är gjord.

  För mer information:

  Peter Danielsson (M), kommunstyerlsens ordförande Helsingborg, tfn: 042-10 50 87

  Jan Björklund (S), oppsoitionsråd i Helsingborg, tfn: 070-418 80 00

  Peter Strand, VD Swedish Logistic Property (SLP) tfn: 070-588 16 61

  Ämnen

  Regioner


  Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

  Presskontakt

  Göran Skoglund

  Göran Skoglund

  Presskontakt Tf. presschef 070-4183435

  Välkommen till Helsingborg

  Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.