Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Integration i fokus när Helsingborgs stad ordnar bostäder åt nyanlända

I januari röstade riksdagen ja till en ny lag som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända. Helsingborgs stads andel under 2016 är 228 personer. En del i mottagandet är att ordna bostäder, sysselsättning är en annan – uppgifter som kräver såväl samarbete som en bred palett av lösningar.

Den 1 mars trädde den lag i kraft som tvingar samtliga kommuner att ta emot ett visst antal nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige. Helsingborg anvisades 228 personer för 2016.

– Helsingborg har redan i dag en stor del invånare som flytt från andra länder. För att bereda plats åt ytterligare 228 personer, samarbetar nu stadens bolag och förvaltningar för att hitta de bästa lösningarna; för de nyanlända och för staden, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

På en redan tuff bostadsmarknad kräver tillskottet av nyanlända en bred palett av lösningar. Helsingborgs stad löser det genom att placera ut moduler, sätta upp villavagnar, köpa in bostadsrätter samt söka lägenheter från privata aktörer.

– Vi räknar med att få fram upp emot 160 lägenheter under 2016. Vilket vi bedömer ska täcka stadens behov för året, säger Peter Danielsson.


Småskaliga bostadslösningar gynnar integration
I syfte att skapa bästa förutsättningar för en framgångsrik integration har Helsingborgs stad valt småskaliga bostadslösningar, utspridda över staden.

– Våra lösningar är tänkta att bidra till såväl trivsel som trygghet i de aktuella stadsdelarna, samtidigt som de underlättar för helsingborgarna att engagera sig i integrationsarbetet, säger han.

Modul-lägenheterna placeras i Laröd, Berga och vid Maria Station, medan villavagnar sätts upp på Stenbrogårdens camping.

De stadsdelar där modul-lägenheterna placeras är trygga och har bra allmänna kommunikationer. Dessutom har Helsingborgshem egen personal på plats, samtidigt som stadsdelarnas centrala placering underlättar för andra förvaltningar och myndigheter att finnas till hands.

Modul-lägenheterna i Laröd, Berga och vid Maria station ska vara inflyttningsklara senast årsskiftet.

Modul-lägenheter och villavagnar är tillfälliga lösningar under en 5-10-årsperiod. Därefter tas de bort.


Samarbete underlättar steget ut i arbetslivet
Bostäder är en del av en bra integration av nyanlända – utbildning och arbete är andra.

– Staden samlar nu representanter för flera myndigheter, som t ex arbetsförmedlingen, och ett antal funktioner i staden, som bostadsamordnare, barn- och ungdomshandläggare och socialsekreterare, på en gemensam plats. Detta för att underlätta de nyanländas etablering i samhället, säger Anna Jähnke, ordförande i arbetsmarknadsnämnden och fortsätter:

– En annan åtgärd är att på prov anställa ett antal nyanlända inom staden. Om det slår väl ut planerar vi att implementera metoden på samtliga förvaltningar och bolag inom Helsingborgs stad.


För mer information kontakta:
Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad, tel 042 - 10 50 87.
Richard Lundberg (M), ordförande, fastighetsnämnden, Helsingborgs stad, tel 0767 - 73 84 96.
Anna Jähnke (M), ordförande, arbetsmarknadsnämnden, Helsingborgs stad, tel 0732 - 31 12 93.De cirka 160 lägenheter som staden tar fram fördelas enligt följande:

 • Moduler för ensamma vuxna och vuxna ger upp emot 30 lägenheter.
  En lösning som kan vara klar till årsskiftet 2016/2017.
 • Villavagnar på camping ger cirka 20 lägenheter.
  Kan vara på plats hösten 2016.
 • Bostadsrätter fördelade över staden ger cirka 30 lägenheter.
  Kan vara klart under året med start i juni 2016.
 • Genom samarbeten med privata aktörer kan staden få fram omkring 40 lägenheter.
  Kan vara klart under året med start i april 2016.
 • Med nuvarande omflyttningsvolym kan Helsingborgshem få fram cirka 40 lägenheter.
  Kan vara klart under året med start i april 2016.

Siffrorna är ungefärliga och bygger på att samtliga lösningar ger maximal utdelning.

Ämnen

Taggar

Regioner


Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Presskontakt

Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995

Relaterat material