Gå direkt till innehåll
Helsingborgs stads ambition är att ständigt förbättra verksamheten. Inte minst gäller det tjänster och service som staden erbjuder invånare, företag och besökare. Foto: Peter Brinch.
Helsingborgs stads ambition är att ständigt förbättra verksamheten. Inte minst gäller det tjänster och service som staden erbjuder invånare, företag och besökare. Foto: Peter Brinch.

Pressmeddelande -

Helsingborgs stad prisar Årets nytänk och Årets serviceupplevelse

Helsingborgs stad instiftar två nya interna kvalitetsutmärkelser: Årets nytänk och Årets serviceupplevelse. Syftet är att premiera medarbetare i staden för insatser som utvecklar verksamheten. Alla som bor eller verkar i staden kan nominera en person eller en verksamhet till Årets serviceupplevelse.

Helsingborgs stads ambition är att ständigt förenkla, förnya och förbättra verksamheten. Inte minst gäller det tjänster och service som staden erbjuder invånare, företag och besökare. Men även stadens interna arbetssätt måste utvecklas.

En del i det arbetet är instiftandet av två nya interna kvalitetsutmärkelser: Årets nytänk och Årets serviceupplevelse. Utmärkelser som belönar duktiga medarbetare och samtidigt ökar takten i stadens kvalitets- och verksamhetsutveckling.

– Utöver att belöna extra goda insatser ska de nya utmärkelserna fungera som vägvisare och inspiration, säger stadsdirektör Palle Lundberg och framhåller Årets misstag – en av fem underkategorier i Årets nytänk.

Genom att uppmärksamma misstag vill Helsingborgs stad förändra synen på misstag – från misstag som pinsamma misslyckanden till misstag som nödvändiga lärdomar.

– Om vi som organisation ska lyckas med att förenkla, förnya och förbättra våra verksamheter måste vi också våga pröva nya lösningar. Det kommer per automatik att medföra att vi ibland gör misstag. De misstagen är nödvändiga lärdomar på vägen mot lösningarna, förklarar han.

Palle Lundberg menar vidare att staden måste bli ännu bättre på att ta till vara på all den erfarenhet som finns i stadens organisation.

– Det är våra medarbetare som varje dag möter invånare, företag och besökare och därmed bättre än några andra känner våra användares behov och önskemål. Låt oss fånga upp de insikterna.


Nominering, bedömning och prisutdelning
De två nya kvalitetsutmärkelserna delas ut årligen. Medarbetare i stadens förvaltningar och helägda kommunala bolag kan nominera och vinna utmärkelserna. När det gäller Årets serviceupplevelse kan alla som bor eller verkar i staden nominera en person eller en verksamhet.

En jury bestående av stadsdirektören, förvaltningschefer och bolagschefer utser vinnare. Samtliga utmärkelser delas ut vid en gemensam prisutdelning. Första prisutdelningen planeras till 2018.

Vinstsumman för Årets nytänk ligger på 250 000 kronor – fördelat på fem kategorier. Vinstsumman för Årets serviceupplevelse ligger på 100 000 kronor – fördelat på två kategorier.

Pengarna delas ut i form av en check för kompetenshöjning, som till exempel utbildning eller studieresa.

Vid prisutdelningen utses även Årets arbetsplats – en utmärkelse som ersätter Hälsofrämjande arbetsplats som delats ut sedan år 2011.


För mer information kontakta
Palle Lundberg, stadsdirektör, Helsingborgs stad, telefon 0732-31 58 85.
Mattias Hennius, presschef, Helsingborgs stad, telefon 0733-61 24 77.

Ämnen

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Helsingborgs stads presstjänst är bemannad vardagar klockan 8 - 17. 042-10 55 55

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.