Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Helsingborgs stad satsar på hygienfrågor inom barnomsorgen

År 2008 beslutade Miljönämnden att rikta in sig på hygien och smittskydd, när det gäller tillsyn av förskolor och skolor. Detta på grund av det ökade antalet resistenta bakterier som finns. Influensan år 2009 visade än mer hur angelägen frågan om hygien och smittskydd är.

- Inom skolan och barnomsorgen sprids ofta smittor mellan barn. Med rätt åtgärder kan man förhindra många av dem, säger Anna Jähnke (M), ordförande i Miljönämnden.

Samtliga skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar i Helsingborgs stad har inspekterats mellan hösten 2008 och december 2010. I samarbete med dåvarande Skol- och fritidsförvaltningen, Smittskydd Skåne och Barnhälsovårdsenheten i Nordvästra Skåne har också ett informationsblad arbetats fram och skickats ut till samtliga skolor och förskolor.

Rent praktiskt har enheten fått besök av en miljöinspektör. Efter kontrollen får förskolan eller skolan en inspektionsrapport som visar på vad som bör förändras. Det kan vara åtgärder som tillexempel att övergå till engångshanddukar eller att utveckla bättre rutiner för utökad städning vid förekomst av till exempel kräksjuka.

Resultatet har varit mycket positivt. Tillsynen har lett till bättre hygien. Projektet har förbättrat och utvecklat skolornas och förskolornas kunskap och medvetenhet om hygien och smittskyddsfrågor.

- Vi hade bra rutiner redan från början, men jag tycker det är bra att kommunen tar detta på allvar. Hygienfrågor är alltid viktiga, säger Minette Backe Ståhl, rektor på Wieselgrens förskolor.

- Det är viktigt att det finns kunskap om hur smitta sprids och framför allt bra rutiner om hur detta ska undvikas, säger Anna Jähnke. Därför känns det väldigt roligt att projektet fallit väl ut och vi hoppas på att personalen fortsätter att få kontinuerlig utbildning inom området, avslutar Anna Jähnke.

För mer information, kontakta gärna:

Anna Jähnke, ordförande i Miljönämnden vid Helsingborgs stad

073-231 12 93

anna.jahnke@helsingborg.se

Barbro Danielsson, avdelningschef vid Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

073-231 53 02

barbro.danielsson@helsingborg.se

Minette Backe Ståhl, rektor Wieselgrens förskolor

042-10 75 37

minette.backe.stahl@helsingborg.se

Miljöförvaltningen • Postadress 251 89 Helsingborg • miljoforvaltingen@helsingborg.se

MILJÖNÄMNDEN

Pressinformation

helsingborg.se

2011-02-24

Magnus Mosén

Telefon 042-10 59 86, 0732-31 59 30

magnus.mosen@helsingborg.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Kontakter

Thomas Jartsell

Thomas Jartsell

Presskontakt Presschef 070-918 64 31

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.