Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hyresgäst på vårdboende fick inte vak vid livets slutskede

En hyresgäst på ett vårdboende fick inte det ordinerade vaket utfört på ett korrekt sätt, genom att hen endast fick sporadisk tillsyn och omvårdnad. Detta kan ha lett till att hyresgästen inte fått de omvårdnadsinsatser som hen var i behov av under den aktuella natten. Det inträffade bedöms som ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah och vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vak sätts in i livets slutskede och innebär att någon är hos patienten hela tiden. De delar av de ordinerade vaken som faller inom hälso- och sjukvårdslagen (HSL) utreds av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på förvaltningen.

Vi beklagar det som skett, då det är viktigt att våra kunder får en god omvårdnad i livets slutskede. Vi kommer se över våra rutiner för att försäkra oss om att liknande saker inte inträffar igen, säger Eric Semb, tf verksamhetschef.

Vård- och omsorgsförvaltningen utreder för närvarande det inträffade och kommer att komplettera IVO-anmälan när utredningen är slutförd.

För mer information

Eric Semb, tf verksamhetschef
Telefon: 042-10 40 72
E-post: eric.semb@helsingborg.se

David Väcklén, kommunikatör, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 042-10 40 36
E-post: david.vacklen@helsingborg.se

Lex Sarah
Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som innebär att medarbetare inom omsorgen har en skyldighet att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom alla verksamheter som arbetar utifrån socialtjänstlagen (till exempel äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning). Efter internutredning beslutas om en anmälan enligt lex Sarah ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO:s ansvar
IVO ska ta del av huvudmannens utredning och slutsatser beträffande händelseförlopp, möjliga orsaker och åtgärdsbehov. Om huvudmannens slutsatser framstår som rimliga och det inte finns några särskilda omständigheter avslutar IVO ärendet. Om lex Sarah-utredningen inte uppfyller lagens krav eller om det framkommer andra allvarliga brister öppnar IVO ett initiativärende.

Ämnen

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Maria Ploberg

Presskontakt Pressansvarig H22 0738-22 43 67
Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995

Karin Liliedahl

Presskontakt Press Officer +46 73-1518511

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.