Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kulturförvaltningen, Helsingborgs nya Konserthus AB och AB Helsingborgs Stadsteater arbetar med Kultursamordning 2011- 2012

Kommunfullmäktige beslutade i november 2010 att en ny organisation inrättas från och med 1 januari 2011 där aktiebolagen AB Helsingborgs Stadsteater och Helsingborgs Nya Konserthus AB samordnas under kulturnämnden. Beslutet innebär att kommunens ägarstyrning över bolagen flyttas från kommunstyrelsen till kulturnämnden. Kommunfullmäktiges beslut innehåller också några mer konkreta åtgärder som ska genomföras:

ü  Samordna ekonomi- och personalfunktioner och redovisningssystem/lönesystem
ü  Samordna försäljnings- och marknadsföringsfunktioner
ü  Samordna driftansvaret för café och restaurangverksamheten
ü  Samordna all biljettförsäljning
ü  Stärk funktionen Teknik & Service
ü  Etablera en effektiv organisation för lokaluthyrning

Vad händer
Genomförandet av kommunfullmäktiges beslut pågår. Första tydliga steget togs när kulturnämnden i arbetet med budget 2012 överlämnade ett samlat budgetförslag till kommunstyrelsen.

Arbetsgrupper med representanter för de tre verksamheterna arbetar nu med att ta fram konkreta underlag för att förverkliga kommunfullmäktiges beslut. Arbetet med åtgärder inom Ekonomi och Personal, Marknad, kommunikation och försäljning samt Teknik, service och fastighet har prioriterats med en tydlig ambition att kunna genomföra förändringar inför årsskiftet 2011/2012.

Hela uppdraget ska vara slutfört 31 december 2012.

Projektgruppen uttrycker
- Tillsammans kan vi göra våra stödfunktioner starkare, effektivare och mindre sårbara vilket gagnar våra kärnverksamheter
- Vi säkerställer att kompetensen är på en hög nivå och utvecklas med fokus på framtiden.
- Med en gemensam kunskap och insikt om våra verksamheter kan vi föra kulturfrågorna framåt på ett tydligare sätt och bättre markera vår roll i att göra Helsingborg till ett nav i regionens kulturliv.

Ordförande och vice ordförande i kulturnämnden och respektive bolag är styrgrupp för arbetet.

- Vi skapar Kultur Helsingborg som ska utgöra en tydlig enhet och samtidigt innehålla ett antal starka, ledande varumärken inom kulturområdet.

Projektgrupp: Kerstin Hassner förvaltningschef kulturförvaltningen, Max Granström VD Stadsteatern, Klas Wounsch tillförordnad VD Konserthuset , Christina Karlsson operativ projektledare

Styrgrupp:
Mats Sander ordförande och Lena Aldenmark vice ordförande i Kulturnämnden
Gunilla Tornhagen ordförande och Lars Dalesjö vice ordförande Stadsteatern
Kenneth Lantz ordförande och Clarita Larsen vice ordförande Konserthuset
Förvaltningschef kulturförvaltningen och VD i respektive bolag är adjungerade till styrgruppen.

Referensgrupp: Berörda fackliga organisationer samt förvaltningschef och VD i respektive bolag.

Övergripande mål för Kultursamordning 2011- 2012  enligt projektplanen:
1. Samordna aktiebolagen AB Helsingsborgs Stadsteater och Helsingborgs Nya Konserthus AB under kulturnämnden.
2. Effektivisera overheadorganisationen för att på bästa sätt stödja och utveckla kärnverksamheterna.
3. Säkerställa att kompetensen inom verksamheterna är på en hög nivå och utvecklas med fokus på framtiden.

För mer information, kontakta:
Mats Sander, ordförande i styrgruppen, tel. 042-10 38 91, mats.sander@helsingborg.se
Kerstin Hassner, huvudprojektledare, tel. 042-10 49 01, kerstin.hassner@helsingborg.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Maria Ploberg

Presskontakt Pressansvarig H22 0738-22 43 67
Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995