Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kulturförvaltningen ser över kritiserade riktlinjer

Den senaste månaden har Helsingborgs kulturförvaltning och Helsingborgs bibliotek fått kritik för sina riktlinjer kring uthyrning av lokaler och arrangemangsrutiner. Engagemanget från besökare och media i frågan har nu fått biblioteket och kulturförvaltningen att agera.

Under 2014 antogs riktlinjer för uthyrning av kulturförvaltningens lokaler i syfte att stödja verksamheternas bedömning av olika evenemang. Dessa riktlinjer är inte samstämmiga med bibliotekslagen och gör att biblioteket som mötesplats inte bidrar till fri åsiktsbildning vilket är verksamhetens målsättning. För att säkra att riktlinjerna går i linje med bibliotekslagen och verksamheternas mål ses nu riktlinjerna över av biblioteket och kulturförvaltningen.

Biblioteken ska präglas av öppenhet för olika perspektiv och stå fri från censur eller andra hindrande åtgärder, vilket ställer frågan om riktlinjerna på sin spets. Biblioteket är en mötesplats i det demokratiska samhället och där ska fri åsiktsbildning råda. Bibliotekets verksamhet ska bidra med information genom samlingar och tjänster som ligger i linje med verksamhetsuppdraget. Bibliotekets riktlinjer ska i enighet med bibliotekslagen inte exkludera, censurera eller kränka någon. Riktlinjerna skall byggas på en neutralitet och allsidighet och gälla såväl samlingar som tjänster.

Kulturdirektör Bibi Hidén om den aktuella frågan;

– Jag, precis som bibliotekschef Catharina Isberg uttalat, tycker att det är bra att frågan lyfts och att det har visats ett stort engagemang kring problematiken. Det är en viktig fråga som berör biblioteket som demokratisk mötesplats och det tar vi på stort allvar. Det finns brister i de rådande riktlinjerna. Biblioteksledningen och kulturförvaltningens ledningsgrupp kommer att se över dem under vecka 13. Min förhoppning är att det i vecka 14 skall finnas riktlinjer som följer bibliotekslagen, som ligger i linje med bibliotekets målsättningar och som motsvarar besökarnas förväntningar.

När de nya riktlinjerna beslutats publiceras de på bibliotekets hemsida och på helsingborg.se

Kontaktperson: Bibi Hidén, Kulturdirektör Helsingborgs stad. 0733-61 31 37 eller bibi.hiden@helsingborg.se
OBS! Under tisdag 24 mars och onsdag 25 mars är det svårt att få en kommentar från kulturdirektören. Det går givetvis bra att lämna meddelande eller skicka e-post.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Presskontakt

Thomas Jartsell

Thomas Jartsell

Presskontakt Presschef 070-918 64 31

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.