Skip to main content

Lekplatsprojektet går in i sitt slutskede

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2011 11:22 CEST

Sedan 1999 har Helsingborgs stad satsat på att rusta upp lekplatser runt om i kommunen. Nu går man in i den sista etappen som beräknas avslutas under våren 2012.

Sista etappen i lekplatsprojektet sker över ett stort geografiskt område, från Raus i söder till Utvälinge i norr. Den här gången rör det sig om 17 lekplatser varav endast 2 är föremål för nedläggning.

Sedan projektet inleddes har staden rustat upp 167 lekplatser och 59 har lagts ner.

- Vi är stolta och glada över att vi snart kan säga att alla lekplatser har setts över. Sedan projektet startade har nivån höjts och lekplatserna har fått ett stort värde i vårt samhälle. Vi är extra glada att vi nu får tre lekplatser med gummiunderlag. Tillgängligheten underlättas och barnen upplever det väldigt spännande, säger Josette Dahlin, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Den sista etappen i projektet inleds redan i oktober och efterlängtade upprustningar som av lekplatsen på Västra Berga påbörjas. På Elineberg anläggs Skånes första Parkourbana med gummi som underlag, helt efter önskemål från ungdomarna på området.

För information kontakta:
Josette Dahlin, landskapsarkitekt
Tel: 042-10 58 56                 
E-post: josette.dahlin@helsingborg.se