Gå direkt till innehåll
Mer solel och hållbara transporter genom energi- och klimatrådgivning

Pressmeddelande -

Mer solel och hållbara transporter genom energi- och klimatrådgivning

Sedan våren 2018 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare gått ihop i två gemensamma projekt om solel och hållbara transporter. I nordvästra Skåne har i elva kommuner drygt 2000 invånare fått svar, tips och hjälp av sina fem energi- och klimatrådgivare i rådgivning och via något av de 40 event som varit.

De kommunala energi- och klimatrådgivarna finns i nästan varje svensk kommun och erbjuder opartiska och kostnadsfria energi- och klimatråd till privatpersoner, företag och organisationer.

– Frågor om solceller och laddstationer till eldrivna fordon har varit på topp ett bra tag nu men har ökat de senaste åren. Vi har många bra tips och goda råd att erbjuda och vi hjälper gärna till redan från början. För ju tidigare vi blir inkopplade desto bättre kan rådgivningen bli, säger energi- och klimatrådgivare Ewa Sylegård.

En av utmaningarna är exempelvis offerter. Där kan rådgivarna hjälpa till med att se om något exempelvis saknas.

– Vi är oberoende så vi väljer aldrig, men ibland kan offerter vara otydliga vilket kan vara till köparens nackdel, säger Ewa.

Intresset för solceller har varit stort och cirka 44 000 personer har landet runt fått information eller fördjupad rådgivning om hur man producerar egen el med hjälp av solceller.

– Det händer att man får följa en hel process från funderingarna fram tills det att taket har fått sin anläggning. Men för det mesta är vi en av flera pusselbitar i en sådan investering. Även om man har gratis el innan halva livslängden gått ska man ju ändå kunna investera. Man kan behöva fundera och lära sig lite innan man bestämmer sig, säger energi- och klimatrådgivare Martin Lindahl.

Många som väljer att sätta upp solceller ser det som en långsiktig investering.

– De väljer inte att göra det bara för egen del, utan även för klimatet, säger energi- och klimatrådgivare Ann-Kristine Nilsson.

Inom projektet för hållbara transporter har privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar bland annat fått stöd i hur man installerar laddplatser för elfordon. Totalt har 12 000 personer nåtts genom personliga rådgivningar, seminarier, mässmontrar eller liknande.

– De flesta som kontaktar en rådgivare har redan bestämt sig för att de vill installera en laddplats men behöver veta mer om hur de ska börja. De vanligaste frågorna är dels rent tekniska, dels kring ekonomi och vilka betallösningar man som företag eller förening kan använda sig av för att debitera anslutna bilar, säger Elin Törnwall, Energikontor Mälardalen, som leder det nationella projektet för hållbara transporter.

I Helsingborg har rådgivningen tillsammans med länsstyrelsen satsat på information till bland annat bostadsrättsföreningar.

– Träffen i våras var mycket välbesökt och några har tagit kontakt efteråt för att få rådgivningsbesök. Då rådger vi även om energieffektivisering utöver råd om laddplatser och solel, säger Kristina Engdahl.

Energi- och klimatrådgivarna i nordvästra Skåne

Båstad, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm och Åstorp:

Ewa Sylegård, Kristina Engdahl och Carola Jarnung

Landskrona:

Martin Lindahl

Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga:

Ann-Kristine Nilsson

Mer om de nationella projekten

Resultatet visar att projekten på ett effektivt sätt lyckats stötta privatpersoner, företag och organisationer i övergången till mer förnybara och klimatsmarta alternativ. Projekten har även lett till ett ökat intresse för energi- och klimatrådgivningen som helhet.

Under de senaste åren har rådgivare i 284 av Sveriges kommuner kraftsamlat i två nationella projekt. Det ena projektet har handlat om vägledning vid investering och installation av solceller och det andra om hur man går tillväga för att uppföra laddplatser till elfordon.

Totalt har 56 000 personer runt om i landet deltagit i aktiviteter där de fått information, tips och ökade kunskaper inom ämnena, och över 14 000 personer har fått fördjupad rådgivning av sin lokala rådgivare.

–De gemensamma satsningarna har gett en positiv effekt, både vad gäller övergången till mer klimatsmarta lösningar hos målgrupperna, men också på energi- och klimatrådgivningen som helhet. Många rådgivare upplever att intresset och efterfrågan av deras tjänster har ökat tack vare de nationellt koordinerade projekten, säger Morgan Dahlman på Energimyndigheten.

Inom projektet för hållbara transporter har privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar bland annat fått stöd i hur man installerar laddplatser för elfordon. Totalt har 12 000 personer nåtts genom personliga rådgivningar, seminarier, mässmontrar eller liknande.

– Vi ser att energi- och klimatrådgivarna många gånger ger det stöd som gör att man går från ord till handling. Oftast handlar det då om att rådgivaren tillför information om tekniken och vad som är viktigt att tänka på. Dessutom vet de vad som gäller lokalt och i vilken ordning allt ska göras. Sådant är ju svårt att avgöra själv även om det idag finns mycket information på nätet, säger Anna Derneryd, Energikontor Väst, som leder det nationella projektet för solel.

Det här är den tredje omgången som Energimyndigheten tillsammans med de 15 regionala energikontoren samordnar en gemensam satsning av landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen samtidigt som insatserna bidrar till att utveckla rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. År 2019 finns energi- och klimatrådgivare i 284 av landets 290 kommuner.

Den som är intresserade av att få hjälp av sin kommunala energi- och klimatrådgivning kan antingen ringa sin kommuns växel eller söka upp kontaktuppgifterna på Energimyndighetens webbplats.

Resultat och analyser i detta pressmeddelande baseras på energi-och klimatrådgivarnas egna rapportering från projekten.

För frågor, kontakta:

Ewa Sylegård, 0732315374, ewa.sylegard@helsingborg.se

Martin Lindahl, 0733473749, martin.lindahl@landskrona.se

Ann-Kristine Nilsson, O435-782495, Ann-Kristine.Nilsson@smfo.se

Samordning från Energimyndigheten Morgan Dahlman, Energimyndigheten
Tel: 073-660 21 44

E-post: morgan.dahlman@energimyndigheten.se

Ämnen

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Helsingborgs stads presstjänst är bemannad vardagar klockan 8 - 17. 042-10 55 55

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.