Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu asfalteras sista delen av Österleden

Nu asfalterar stadsbyggnadsförvaltningen den sista delen av Österleden. Förberedande fräsningsarbete pågår och från måndag 15 april asfalterar vi. Inga vägar stängs av, men under arbetet är framkomligheten begränsad mellan trafikplats Brohult och strax söder om trafikplatsen vid Välavägen.

I december 2012 avslutades den sista etappen med att bygga om Österleden till en fyrfältig, mittseparerad väg. På grund av den kalla vintern var det inte möjligt att lägga ett sista lager asfalt på sträckan mellan trafikplats Brohult vid Ängelholmsvägen till trafikplatsen Välavägen/Vasatorpsvägen. Det arbetet har nu inletts.

Det här gör vi:

  • Förberedande fräsningsarbete pågår. Vi asfalterar från måndag 15 april och cirka en och en halv vecka framåt.
  • Vi stänger inte av någon del av Österleden under arbetet utan ett körfält i vardera riktningen är öppet. Det finns dock risk för köer, framförallt under rusningstrafik, så välj gärna en annan väg om möjligt.
  • Det kan bli aktuellt med kortare avstängningar vid de västra på- och avfarterna vid Vasatorpsvägen.
  • Vi arbetar också på gång- och cykelbanorna i anslutning till trafikplatsen vid Välavägen/Vasatorpsvägen. Vi räknar med att cyklister och fotgängare kan passera under hela arbetet.

För mer information:
Roland Nilsson, projektledare
Tel. 042-10 58 16
E-post: roland.nilsson@helsingborg.se

Marie Holmqvist, projektchef
Tel. 042-10 59 72
E-post: marie.holmqvist@helsingborg.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Thomas Jartsell

Thomas Jartsell

Presskontakt Presschef 070-918 64 31

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.