Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Nu inför vi parkeringsförbud på Marknadsvägen

Helsingborgs stad arbetar kontinuerligt med den ständigt aktuella frågan om uppställningsplatser för lastbilar. Längs Marknadsvägen i Ödåkra har problemet med uppställda lastbilar blivit så stort att vi inför parkeringsförbud.

Helsingborg är en viktig logistikstad och det finns ett stort behov av uppställningsplatser för lastbilar och trailers. Transportmarknadens förändrade förutsättningar har också skapat ohållbara arbetsvillkor för många förare, som gör att fler väljer att sova i sina fordon trots att detta inte är tillåtet under helgvila. I Ödåkra har många förare använt Marknadsvägen för att ställa upp sina fordon. För att hålla god hygien i området har staden under en längre tid arbetat med sanering och sopkärl men platsen uppfattas trots det som en olägenhet. Efter att närboende vid ett flertal tillfällen lyft frågan och genomfört en namninsamling har staden nu beslutat att införa ett parkeringsförbud på Marknadsvägen.

– Antalet fordon som ställer upp på Marknadsvägen tycks tyvärr bara öka och har nu nått en kritisk gräns. När bostadsområdena i Ödåkra närmar sig verksamhetsområdet Väla Norra och Marknadsvägen behöver vi omvärdera förutsättningarna för lastbilsparkeringen, säger trafikchef Oscar Grönvall.

Helsingborg har unika förutsättningar som logistikstad och ska hantera stora flöden av gods men samtidigt se till att påverkan blir så liten som möjligt för helsingborgarna. I olika sammanhang beskriver staden den problematik som finns kring lagstiftningen och vill gärna se ny lagstiftning som ger bättre arbetsförhållande för förarna och ett bättre anpassat regelverk kring deras transporter. Tills detta är på plats är vi tvingade att arbeta reaktivt och förbjuda parkering på platser där många berörs negativt. Parallellt arbetar vi systematiskt vidare med frågan, i samverkan med andra myndigheter.

- Samtidigt som vi vill värna om stadens unika förutsättningar som logistikstad behöver vi ta våra invånares oro på allvar. I det sammanhanget är det oerhört viktigt att vi får till en sund och rättvis konkurrens, där illegal trafik inte tillåts slå undan seriösa företag. Det parkeringsförbud som nu införs ligger helt i linje med stadens intentioner i frågan, säger Christian Orsing, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

För mer information kontakta:
Oscar Grönvall, trafikchef
Telefon: 042-10 36 81, e-post: oscar.gronvall@helsingborg.se

Christian Orsing (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande
Telefon: 0703-01 07 26. E-post: christian.orsing@helsingborg.se

Ämnen

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Maria Ploberg

Presskontakt Pressansvarig H22 0738-22 43 67
Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995