Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya planer för Sveriges mest attraktiva tomt

Förslaget Saltkristallerna är inte längre aktuellt. Nu planeras ett omtag för Ångfärjetomten.

Planerna för att utveckla en av Sveriges mest attraktiva tomter, Ångfärjan i centrala Helsingborg, har pågått sedan mitten av 1990-talet. 2009 bjöd Helsingborgs stad in till en markanvisningstävling för Ångfärjetomten. Förslaget Saltkristallerna vann tävlingen, men länsstyrelsen motsatte sig förslaget.

Helsingborgs stad har låtit genomföra två nya lokaliseringsutredningar för en hotell- och kongressanläggning i centrala Helsingborg. De visar att Ångfärjetomten är bästa platsen.
­
- Det finns bred politisk enighet om att Ångfärjetomten ska användas för att utveckla Helsingborg till en ännu attraktivare stad för helsingborgarna. Omtaget möjliggör en centralt placerad hotell- och kongressanläggning som skapar välbehövliga nya jobb och nya bostäder. Dessutom blir Ångfärjetomten en tryggare och mer levande plats, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Stadsbyggnadsförvaltningen har även tagit fram en kultur- och volymstudie samt idéskisser för Ångfärjetomten där hänsyn tagits till kommuninvånares och länsstyrelsens synpunkter.

- Saltkristallerna var offensivt och skulle sticka ut. Omtaget ska smälta in. Analysen utgår från ett helhetsperspektiv vilket resulterar i stora förändringar i de framtagna idéskisserna. Bland annat har större hänsyn tagits till den omgivande bebyggelsen, kulturmiljön och storleken på byggnaderna. Med andra ord finns det nu bra idéer för det fortsatta arbetet att utveckla Ångfärjetomten till en attraktiv plats och som passar in i stadsbilden, säger, Mikael Skoog, (S) kommunstyrelsens vice ordförande.

Ett nytt planprogram för Ångfärjetomten kommer att tas fram för samråd under våren.

På helsingborg.se/angfarjan finns mer information

Kontaktpersoner för mer information i Helsingborgs stad:
Peter Danielsson, (M) kommunstyrelsens ordförande, tel 042-10 50 87
Mikael Skoog, (S) kommunstyrelsens vice ordförande, tel 042-10 59 67
Björn Bensdorp-Redestam, planchef, stadsbyggnadsförvaltningen, tel 042-10 54 91
Karin Sterte, exploateringschef, mark- och exploateringsenheten, tel 042-10 53 17

Ämnen

Taggar

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Maria Ploberg

Presskontakt Pressansvarig H22 0738-22 43 67
Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995

Relaterat material