Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sex av tio positiva till medfinansiering

Regional och kommunal medfinansiering av infrastruktur har blivit allt vanligare och är ofta ett krav för att få statliga medel till nya satsningar på vägar och järnväg. En färsk statlig utredning pekar i samma riktning. Men vad tycker medborgarna om det nya sättet att dela på notan?

SIFO har tillfrågat 1000 svenskar om deras inställning till medfinansiering på uppdrag av Öresundshuset: Cirka sex av tio är positiva och enbart tre av tio är negativa.

Fråga: I dag är kommuner, landsting och regioner allt oftare med och finansierar statliga satsningar på infrastruktur. Vilket av följande påståenden beskriver bäst din inställning till medfinansiering (Källa: SIFO, 1000 intervjuer 20-22 juni 2011):

Det är bra eftersom det ger mer resurser till infrastruktursatsningar som bidrar till tillväxt och fler jobb.
39 %

Det är bra eftersom det är en garanti för att skattemedel används till projekt som faktiskt är efterfrågade på lokal och regional nivå.
21 %

Det är dåligt eftersom kommuner och regioner ska använda resurserna till kärnverksamheten, inte till vägar och järnvägar.
19 %

Det är dåligt eftersom det innebär att välmående kommuner och regioner kan köpa sig före i kön.
8 %

Tveksam, vet ej.
13%

–     Öresundsbron inklusive alla landanslutningar som till fullo betalas av brukarna, är fortfarande den största enskilda medfinansieringslösningen i Sverige. Andra regionala exempel är Citytunneln i Malmö, Södertunneln i Helsingborg och pendeltåg i nordöstra Skåne. Och vi är övertygade om att även HH-förbindelsen kan finansieras utanför den ordinarie infrastrukturbudgeten genom avgifter, framhåller Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande Helsingborgs stad.

Amedalen måndag - seminarium om medfinansiering
SIFO-undersökningen och frågorna den berör får närmare belysning i ett seminarium måndagen 4 juli vid 15.30 – 17.00 i Öresundshuset, Hästgatan 1, vid Donners plats, Visby:  

Kommunerna tar notan – framtidens finansiering av infrastruktur för transporter
Finansiering av storskalig infrastruktur har länge varit ett statligt ansvar. Nu börjar lösningar med regionala och kommunala medfinansiärer bli allt vanligare. Därför startade regeringen Medfinansieringsutredningen. Förslag och slutsatser delges vid seminariet av utredaren Nils Gunnar Billinger.

Medverkande:
Nils Gunnar Billinger, särskild utredare
Anders Ygeman, ordförande, Trafikutskottet
Christer Akej, Trafikutskottet, FORTS
Mats Nilsson, stf VD, Sparbanken Öresund
Peter Danielsson, KSO, Helsingborgs stad
Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
Lena Erixon, stf generaldirektör Trafikverket
Moderator: Jan Wifstrand, VD, Rapidus

Mer information:
Peter Danielsson (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.+4673 231 12 96

Mer information om veckans program i Öresundshuset finns på  www.oresundshuset.nu eller mobil.oresundshuset.nu, på Facebook, Twitter och Youtube under vinjetten Oresundshuset.

Välkomna till Öresundshuset!

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Helsingborgs stads presstjänst är bemannad vardagar klockan 8 - 17. 042-10 55 55

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.