Gå direkt till innehåll
Från Fria bad sommaren 2020. Foto Lotta Wittinger
Från Fria bad sommaren 2020. Foto Lotta Wittinger

Pressmeddelande -

Sju av nio EU-badplatser i Helsingborg får godkänt i år

Badsäsongen är i gång och idag har Havs- och vattenmyndigheten släppt årets klassificering av EU-bad i Sverige. I Helsingborg har sju av nio EU-badplatser blivit godkända med klassificeringen utmärkt, bra eller tillfredsställande badvattenkvalitet. Fria bad och Vikingstrand får klassificeringen dålig badvattenkvalitet och därmed avrådan från bad hela sommaren. Detta är andra året i rad Vikingstrand får den anmärkningen.

Havs- och vattenmyndighetens klassificering baseras på badvattenprover tagna under åren 2017-2020. På Fria bad har 6 av totalt 82 tagna prover under de fyra åren varit otjänliga (7%) och på Vikingstrand har 11 av totalt 80 tagna prover av alla badvattenprover under de fyra åren varit otjänliga (14%).

   - Det är såklart jättetråkigt att vi behöver avråda från bad på Fria bad och Vikingstrand i sommar. Samtidigt vet vi ju av erfarenhet att klassificeringen inte förutsäger hur badvattenkvaliteten blir under kommande säsong. Därför uppmuntrar vi folk till att ta eget ansvar och hålla koll på badvattnet i sommar via vår badvattenprognos som finns på helsingborg.se/badplatser. Vi tar täta prover hela sommaren och blir klokare för varje säsong, inte minst genom bred samverkan i forskningsprojektet Urbana bad, men inser att det tar längre tid att komma fram än vad vi hade velat och bli mer realistiska i våra förväntningar, att vi troligtvis aldrig kommer att få en sommar med 100% tjänliga prover, säger Elisabet Lindberg, strandansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen.

  Långsiktigt forskningsarbete för bättre badvattenkvalitet fortsätter
  Forskningsprojektet Urbana bad har pågått under tre år och har gett en del svar på komplexa frågor kring badvattenkvaliteten. Under sommaren fortsätter provtagnings- och analysarbete som förhoppningsvis ger fler svar framöver. Projektet är ett samarbete mellan Helsingborgs stad, Lunds universitet, Malmö stad, VA SYD, NSVA och Sweden Water Research.

  NSVAs ledningsarbete förväntas ge långsiktig positiv effekt på badvattenkvaliteten
  NSVA arbetar även med en rad andra åtgärder som förväntas ge långsiktiga positiva effekter på badvattenkvaliteten, bland annat projektet Future City Flow, som pågått i några år, och arbetet med att separera ledningar för spillvatten och dagvatten sedan lång tid tillbaka.

  Det har visat sig att störst effekt fås genom att kombinera olika typer av åtgärder. Förhoppningen är att det även bidrar med ytterligare en positiv effekt – bättre badvattenkvalitet på sikt, i de fall där bräddningarna misstänks vara orsak till eventuell dålig badvattenkvalitet. Bräddningar kan påverka badvattenkvaliteten negativt men ger inte hela svaret på varför vi ibland får dåliga provsvar.

     - År 2010 beslutade NSVA att fokusera och intensifiera åtgärderna med att separera ledningsnätet till ett specifikt område rakt öster om reningsverket i Helsingborg, som vi kallar Furutorpsgatans avrinningsområde. Vi har under många år genomfört omfattande ledningsarbeten i avrinningsområdet och nu planeras det för att göra en stor omkoppling, då den numera renodlade dagvattenledningen ska kopplas bort från reningsverket. Omkopplingen betyder att vi kraftigt minskar risken för överbelastning av reningsverket och med det även risken att släppa ut orenat avloppsvatten, eller brädda som det heter, säger Sofia Dahl, specialist och projektledare för Future city flow på NSVA.

   För mer information kontakta:
   Elisabet Lindberg, strandansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen
   Tel: 042-10 25 39, e-post: elisabet.lindberg@helsingborg.se

   Sofia Dahl, specialist och projektledare för Future city flow på NSVA
   Tel. 010-490 97 24, e-post: sofia.dahl@nsva.se

   Catherine Paul, docent vid Teknisk vattenresurslära och forskare vid Lunds universitet
   Tel. 046-222 91 10, e-post: catherine.paul@tvrl.lth.se   Relaterade länkar

   Ämnen

   Taggar

   Regioner


   Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

   Presskontakt

   Maria Ploberg

   Presskontakt Pressansvarig H22 0738-22 43 67
   Cecilia Eklund

   Cecilia Eklund

   Presskontakt Presschef 0734-221995

   Välkommen till Helsingborg

   Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.