Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Söderdelegationen byter namn till H+ delegationen

Vid kommunstyrelsens sammanträde igår den 5 november beslutades att samordna Söderdelegationen och H+ projektet inom Helsingborgs stad. Beslutet betyder att Helsingborg tar ett samlat grepp kring infrastruktur- och stadsutvecklingsfrågor inom  H+ området i stadens centrala och södra delar.

Kommunstyrelsens beslut innebär att Söderdelegationen från årsskiftet byter namn till H+ delegationen och att arbetet med Södertunneln samordnas med H+ projektet i en gemensam projektorganisation. En ny projektchef med övergripande ansvar för det samlade projektet kommer att rekryteras, då nuvarande projektchef för Söderdelegationens projektkontor övergår till andra arbetsuppgifter. Kommunstyrelsen beslutade också att utöka delegationens sammansättning med stadsbyggnadsnämndens ordförande Joakim Andersson (m).

- Nedgrävningen av järnvägen söder om Knutpunkten och stadens stora finansiella engagemang i detta motiveras huvudsakligen av möjligheterna att kunna utveckla en ny stadsdel med ett hamnnära läge i södra centrala Helsingborg. Tunneln och exploateringen är två projekt som är varandras förutsättningar, därför är det naturligt att samordna dessa i ett beredande organ till kommunstyrelsen, säger stadsdirektör Stellan Folkesson.

Bildandet av H+ delegationen innebär att strategiska resurser för analys, planering, samordning och lobbyarbete inom infrastrukturområdet lyfts ut och placeras i en nybildad strategisk utredningsenhet på kommunstyrelsens förvaltning.

Bakgrund

Söderdelegationen bildades 2003 och hade sin förebild i den så kallade Bangårdsdelegationen som med framgång genomförde etableringen av Knutpunkten och tunnelläggning norr om Knutpunkten på 1980-talet. Söderdelegationens uppdrag har omfattat utredning, projektering och opinionsbildande arbete kring Södertunneln, Tågaborgstunneln och en fast HH-förbindelse.

- Helsingborg har en stark tradition i att självständigt driva för staden viktiga infrastrukturprojekt. Det har vi åstadkommit genom långsiktigt bred politisk förankring i den här typen av arbete. Det är en styrka vi ska slå vakt om även i fortsättningen, säger Stellan Folkesson. Därför får H+ delegationen precis som tidigare representation från alla politiska partier i kommunstyrelsen.


För mer information
Kontakta stadsdirektör Stellan Folkesson, tfn 042-10 66 00 eller projektchef Lars Johansson på Söderdelegationens projektkontor, tfn 042-10 48 10.

_____________________________________________________________________________
Söderdelegationens projektkontor·Kungsgatan 6· 25221 Helsingborg

www.helsingborg.se

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Helsingborgs stads presstjänst är bemannad vardagar klockan 8 - 17. 042-10 55 55

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.