Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Staden ser över sina rutiner för hyreskontrakt och hyressättning

Stadens Mark- och exploateringsenhet (MEX) har beslutat att gå igenom samtliga bostadshyreskontrakt som enheten ansvarar för. Det ska upprättas en tydlig rutin för förvaltningen av hyreslägenheter. Detta för att åtgärda de brister som finns i nuvarande system.

- Vi har blivit uppmärksammade på att vi har ett bristfälligt system för hur lägenheter hyrs ut via Mark- och exploateringsenheten här i staden. Detta är självklart inte acceptabelt. Därför tillsätter vi nu en arbetsgrupp som ska gå igenom berörda hyreskontrakt som Mark- och exploateringsenheten förvaltar. Vi ska arbeta fram ett transparent och förutsägbart system som ger staden en tydlig rutin för hur lägenheter hyrs ut samt hur hyror sätts och följs upp, säger Patrik Möller, Mark- och exploateringschef i Helsingborgs stad.

- Det har också framkommit att jävssituationer uppstått. Vi tar starkt avstånd från detta och ska med nya rutiner se till att det inte kan förekomma i våra verksamheter. Jag beklagar verkligen att detta har kunnat ske och det är något som vi ser mycket allvarligt på, sammanfattar Patrik Möller.

Fakta

Mark- och exploateringsenheten (MEX) lyder under stadens avdelning för strategisk samhällsplanering. Staden har flera fastigheter och mark i sin ägo som köps upp utifrån för att staden strategiska planering för stadsutveckling. Vissa fastigheter rivs, andra styckas av – allt för att staden ska kunna utvecklas och växa när detta behövs. För bostadshyreskontrakten har MEX arbetat aktivt inom ramen för det bostadssociala programmet med lämpliga delar av beståndet. Totalt administrerar MEX cirka 100 bostadshyreskontrakt. 

För mer information: Cecilia Eklund, presschef för Helsingborgs stad, cecilia.eklund@helsingborgs.se, mobil: 073-422 19 95

Ämnen

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Thomas Jartsell

Thomas Jartsell

Presskontakt Presschef 070-918 64 31

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.