Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stadens personalarbete under lupp igen

Nu drar Helsingborgs stads medarbetarundersökningen igång igen. Med närmare 60 frågor till samtliga anställda vill man hitta goda exempel och områden att förbättra. - Vi ska bli Helsingborgs mest attraktiva arbetsgivare. För att nå dit behöver vi ta del av personalens erfarenheter och följa upp personalpolicyn, säger Anita Aspman, strategisk utvecklare vid personalavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning. Tredje gången Inom kort kommer alla stadens ca 9000 anställda att få en enkät skickad sig. De tillfrågas om allt ifrån hur ofta det hålls möten till om de upplever sin arbetsplats som jämställd? Det är tredje gången sedan 2004 som Helsingborgs stad genomför den övergripande medarbetarundersökningen. Målet är att regelbundet följa upp de anställdas arbetssituation, och i förlängningen göra staden till en bättre arbetsgivare. - Svaren från föregående år gav oss en uppfattning om våra styrkor och förbättringsområden, vad vi behöver arbeta med. Nu är det viktigt att vi följer upp resultatet av det arbetet och eventuellt hittar nya områden som ska förbättras, säger Anita Aspman. Aktivt och personligt ledarskap Bakgrunden till medarbetarundersökningen är ett beslut som togs i stadens personal- och organisationsutskott 2003 i syfte att följa upp personalpolicyn. Helsingborgs stad ska kännetecknas av ett aktivt och personligt ledarskap där chefer tar ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. - Vi vill veta i vilken utsträckning som detta uppfylls, säger Anita Aspman och tillägger att undersökningen också syftar till att hitta faktorer som gör staden till en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare Den första undersökningen gjordes 2004 och tanken är att den ska genomföras vartannat år. Över tiden kommer resultaten av undersökningarna att utgöra ett så kallat medarbetarindex, det vill säga en indikation över hur väl personalarbetet har fallit ut. Undersökningen distribueras från vecka 18. Leverantör för distribution, sammanställning och analys är i år företaget CMA (Centrum för marknadsanalys AB), specialister på strategiska beslutsunderlag. Svaren ska vara CMA tillanda senast den 23 maj. Vecka 24 kommer det stadsövergripande resultatet. Återkopplingen till respektive förvaltning och/eller avdelning sker i augusti. För mer information: Jörgen Fransson, personaldirektör, personalavdelningen, kommunstyrelsens förvaltning, tel 046- 10 77 51, e-post jorgen.fransson@helsingborg.se Anita Aspman, strategisk utvecklare, personalavdelningen, kommunstyrelsens förvaltning tel: 042-10 68 46, e-post anita.aspman@helsingborg.se

Ämnen

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Helsingborgs stads presstjänst är bemannad vardagar klockan 8 - 17. 042-10 55 55

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.