Gå direkt till innehåll
Näringslivet gav generellt högre betyg åt Helsingborgs näringslivsarbete 2023 än 2022. Bild från Miss Alice krog utanför Vallåkra. Foto: Anders Ebefeldt/Studio E.
Näringslivet gav generellt högre betyg åt Helsingborgs näringslivsarbete 2023 än 2022. Bild från Miss Alice krog utanför Vallåkra. Foto: Anders Ebefeldt/Studio E.

Pressmeddelande -

Svag förbättring av stadens NKI-resultat

Helsingborgs stad stiger två punkter till 73 i nöjd-kund-index, NKI, i SKR:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning jämfört med 2022.

NKI tas fram i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner och är en del av den årliga kvalitetsmätningen ”Öppna jämförelser företagsklimat ”. Undersökningen genomförs bland företagare som har haft ett ärende inom ett eller flera av myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, livsmedelstillsyn, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Frågorna rör serviceområdena information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

– Resultatet visar att vi i Helsingborgs stad är på rätt väg i lagarbetet för ett bättre företagsklimat. Nu fortsätter vi vårt förvaltningsöverskrivande arbete med att underlätta för företagen i Helsingborg, säger Carola Netterlid, enhetschef för företagsklimat i Helsingborgs stad.

Samtliga serviceområden visar en positiv utveckling, utom tillgänglighet som minskar med ett. Myndighetsområdet livsmedelstillsyn backar med fyra jämfört med föregående år, medan övriga visar en förbättring. NKI för Helsingborgs stad ligger strax under index för riket som är 75 för 2023.

– Det ska vara lätt och attraktivt att driva företag i Helsingborg. Det är i företagen jobben skapas. Ett bra företagsklimat är en förutsättning för en välmående stad. Den här undersökningen ger oss indikatorer på hur vi kan utveckla vårt arbete och förbättra myndighetsutövningen för stadens företagare. Jag är glad att det går i rätt riktning, men det finns även områden vi behöver fortsatt utveckla, säger Christian Orsing, kommunstyrelsens ordförande (M).

Om undersökningen
Under 2023 svarade 654 Helsingborgsföretagare på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 52 procent, jämfört med 49 procent 2022. Undersökningen bygger på analysmodellen nöjd-kund-index, en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet inom såväl privat som offentlig sektor. Modellen visar dels NKI (0–100) som är ett nöjdhetsmått, dels ett effektmått som visar vilken betydelse de olika serviceområdena har för den totala nöjdheten. Undersökningen går också under namnet Insikt.

Ta del av undersökningen på SKR:s webbplats.

Kontakt
Carola Netterlid, enhetschef för företagsklimat, Helsingborgs stad: carola.netterlid@helsingborg.se, 072-974 77 86.
Christian Orsing (M), kommunstyrelsens ordförande: christian.orsing@helsingborg.se, 070-301 07 26

Ämnen

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Helsingborgs stads presstjänst är bemannad vardagar klockan 8 - 17. 042-10 55 55

Relaterat innehåll

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.