Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tydligare ansvar i ny organisation för förskolechefer och rektorer i Kunskapsstaden Helsingborg

Från och med höstterminen 2013 kommer varje förskola inom Kunskapsstaden Helsingborg att ha en enda förskolechef, och varje grundskola, särskola och gymnasieskola att ha en enda rektor. Omställningen är en anpassning dels till skollagens krav, dels till ansvarskedjan inom Helsingborgs stad. 

Förslaget om ny ledningsorganisation har arbetats fram av ledningsgruppen för Kunskapsstaden Helsingborg. Utgångspunkten är dels skollagens krav på att en skola ska ha en enda rektor och en förskola ska ha en enda förskolechef, dels Helsingborgs stads ansvarskedja. Förslaget har samverkats med facken under vårvintern, och en enig samverkansgrupp kom fram till hur den nya organisationen ska se ut. Under onsdagen den 3 april informeras medarbetarna på Kunskapsstaden Helsingborgs förskolor och skolor om hur den nya ledningen ser ut på den egna enheten. 

- Omställningen är inte så stor, många skolor behåller samma ledning som tidigare, men ansvarsfördelningen förtydligas och skolans ledning får nya titlar i enlighet med skollagen, säger Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör. 

Titlarna kommer att vara förskolechef och rektor. På större förskolor och skolor kommer det att finnas biträdande förskolechef och biträdande rektor. 

 - Stämningen i samverkansprocessen med facken har varit mycket positiv. Alla parter ser att denna ledningsstruktur ger förutsättningar för att ännu tydligare ha fokus på barnens och elevernas lärande och resultat, konstaterar Ing-Marie Rundwall. 

För mer information kontakta 

Ing-Marie Rundwall, Utbildningsdirektör 042-10 54 67
Telefon: 042-10 54 67, e-post: ing-marie.rundwall@helsingborg.se

Åse Pettersson, Sveriges skolledarförbund 042- 10 66 08
Telefon: 042-10 66 08, e-post: ase.pettersson@helsingborg.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Thomas Jartsell

Thomas Jartsell

Presskontakt Presschef 070-918 64 31

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.