Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Utvärdering av kulturförvaltningens organisation klar

Nu har uppföljningen av 2007 års organisationsförändring inom kulturförvaltningen blivit klar. Rapporten presenteras och beslut om åtgärder tas upp på kulturnämndens möte den 19 maj. Slutsatserna i utvärderingen, som utförts av en extern part, visar att det organisatoriska ramverket fungerar, men att det inom ramen finns justeringar och förbättringar som behöver göras för att uppnå de åtta mål som kulturnämnden satte upp för förvaltningens verksamhet 2007.

”Nu kommer vi, i samverkan med personalen, att steg för steg fortsätta utvecklingsarbetet av kulturen i Helsingborg, baserat på de åtgärdsförlag som finns i rapporten”, säger kulturchef Kerstin Hassner.

2007 beslutade kulturnämnden i Helsingborg att kulturförvaltningen skulle omorganiseras för att bättre möta den vision och de mål nämnden hade ställt upp. Samtidigt beslutades det att organisationsförändringen skulle utvärderas och justeras innan oktober 2010. Kulturchefen sedan ett år tillbaka, Kerstin Hassner, har haft uppdraget att genomföra utvärderingen.

Nu är alltså utvärderingen klar. En extern part, Avonis konsult, Mats Bodin, har genomfört utvärderingsarbetet på uppdrag av Kerstin Hassner. Avonis konsult har under tre månader arbetat med utvärderingen, bl a genom intervjuer och samtal med ett 30-tal medarbetare i kulturförvaltningens olika verksamheter. Resultatet finns sammanställt i bifogad rapport. Här bifogas också kulturnämndens beslutsunderlag.

Rapporten utvärderar hur väl organisationen fungerar i förhållande till nämndens uppdrag. Varken roller eller individer har utvärderats. Uppföljningen har visat att den nuvarande organisationen fungerar som en ram för verksamheten. Inom ramen finns det dock en del brister som måste justeras för en funktionell organisation.

För mer information, kontakta kulturchef Kerstin Hassner, tel 042-10 49 01 alt kerstin.hassner@helsingborg.se

Annika Malmgren
Teamchef Marknad & Info/Verksamhet
Head of communication


Fredriksdal museer och trädgårdar

Sofiero slott och slottsträdgård

Dunkers kulturhus

Helsingborgs bibliotek

Tel +46 (0)42 10 45 46 (00 vx)
Mob +46 (0)706 29 17 54
Fax +46 (0)42 10 45 10
annika.malmgren@helsingborg.se

Postadress: 251 89 Helsingborg

www.fredriksdal.se

www.sofiero.se

www.dunkerskulturhus.se

www.helsingborg.se/bibliotek

Ämnen

Kategorier

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Helsingborgs stads presstjänst är bemannad vardagar klockan 8 - 17. 042-10 55 55

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.