Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Välutbildade ledamöter ger sig in i framtiden

Pressmeddelande från stadsledningsförvaltningen 6 nov -12

Helsingborgs stad har flest certifierade ledamöter bland Sveriges kommuner. Den 6 november samlas de på Bolagsdagen där fokus är Helsingborgs framtid.

Den återkommande Bolagsdagen är den centrala mötesplatsen mellan kommunen i sin ägarroll och styrelserna i de kommunala bolagen. Vid årets Bolagsdag, den 6 november på Helsingborg Arena, kommer en ovanligt väl utbildad skara att samlas kring temat framtidens Helsingborg.

Sedan hösten 2011 har Helsingborgs stad genomfört seminarier i styrelsearbete för ledamöter och suppleanter i sina aktiebolag. Seminarierna ”Rätt fokus i styrelsearbetet” har lyft fram styrelsens ansvar för hur bolagen utvecklas, goda arbetsformer i styrelsearbetet och ägarens roll att följa upp att bolagen ger samhällsnytta. Nio bolag och 110 ledamöter har nu gått utbildningen.

–          Helsingborgs stads bolag ansvarar för stora ekonomiska och samhälleliga värden. Därför är det viktigt att ständigt arbeta med att utveckla bolagsstyrningen. En viktig del i det arbetet har varit att samtliga ledamöter i stadens styrelser har erbjudits en styrelseutbildning som efter godkänd tenta leder till certifiering, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).

En godkänd skriftlig tentamen är villkoret för certifiering. Hittills har 86 ledamöter hunnit med att bli certifierade. Helsingborgs stad utmärker sig genom att involvera alla sina bolag i utbildningen, och är nu den kommun som har störst andel certifierade ledamöter.

–         Utbildningssatsningen har varit uppskattad, även om tentan krävde mer tid och kraft än många trodde. Förutom ökad kunskap medförde utbildningen även många intressanta och utvecklande diskussioner i de olika styrelserna. Diskussioner som exempelvis lett till omarbetning av styrdokument och tydligare fokus i styrelsearbetet, säger Peter Danielsson.

–         Vi har mött väldigt engagerade styrelser och ledamöter. Det gensvar vi fått är att man nu känner sig tryggare i sin roll och att man i styrelsen har fått en gemensam syn på hur man kan påverka och utveckla verksamheterna som man är satt att leda, Göran Sjöholm, VD för Direndi AB, som är ackrediterad av StyrelseAkademien för att genomföra dessa seminarier och certifieringen.

Certifikatutbildningen för Helsingborgs stad är samma utbildning som StyrelseAkademien bedriver för andra bolag, såväl privatägda som kommunalt ägda.

Mer information
Marie Jemth, administratör finans- och bolagsavdelningen, 042 -10 34 01

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Helsingborgs stads presstjänst är bemannad vardagar klockan 8 - 17. 042-10 55 55

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.