Gå direkt till innehåll
​Vi bygger nya bullerskydd och lägger om ledningar – en del av Södra Stenbocksgatan avstängd från 8 januari

Pressmeddelande -

​Vi bygger nya bullerskydd och lägger om ledningar – en del av Södra Stenbocksgatan avstängd från 8 januari

Under våren 2020 bygger vi bullerdämpande tegelmurar mellan körfälten på Södra Stenbocksgatan samt inne i parken på Eneborgsplatsen. Inför det passar vi på att byta ut en gammal vattenledning som ligger under det blivande läget för en av murarna. Den 8 januari stänger vi därför Södra Stenbocksgatan, mellan Tranemansgatan och Malmögatan, i cirka två månader.

Arbetena ingår i ett projekt för att sänka ljudnivåerna och minska bullret kring Eneborgsplatsen. Efter arbetet med att byta vattenledningen bygger vi tre tegelmurar mellan körfälten på Södra Stenbocksgatan, strax norr och söder om Eneborgsplatsen. Tegelmurarna blir ungefär en meter höga och tillsammans cirka 170 meter långa. Eneborgsplatsen blir troligtvis först ut i Sverige med den här metoden av ljudabsorberande åtgärder i stadsmiljö men liknande teknik har tidigare använts för att skapa bra akustik i kyrkor och konsertsalar. Utöver de tre tegelmurarna på Södra Stenbocksgatan bygger vi även två murar inne i parken. Tegelmurarna muras med olika tekniker för att fånga upp ljud och minska buller på olika sätt. Efter en tid utvärderar vi vilken variant som blir mest effektiv.

– Det är svårt att dämpa trafikbullret i den täta staden utan att det får negativa effekter på trygghet och stadsbild. Vi behöver titta på ljudupplevelsen som en helhet, och inte uteslutande prata om bullernivåer. Detta är en del av ett nytt arbetssätt där vi vill hitta effektiva bullerskydd som även tillför något positivt till stadsmiljön, säger Lovisa Emilsson, trafikplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen.

– Nu lägger vi grunden och skapar goda förutsättningar för att fortsätta arbeta med Eneborgsplatsen så att den kan nå sin fulla potential, säger Johan Hellberg, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.


Så här påverkas trafiken kring området:

  • Från 8 januari och cirka två månader framåt är Södra Stenbocksgatan helt avstängd mellan Tranemansgatan och Malmögatan. Skyltar hjälper den som kör bil norrut, mot lasarettet, att hitta alternativ väg via Tranemansgatan, Viskgatan och Malmögatan. Efter två månader lättar vi på avstängningen på Södra Stenbocksgatan och öppnar ett körfält i varje riktning. Se karta.
  • De som går och cyklar påverkas av avstängningen och får välja andra vägar.
  • Busshållplatsen Eneborgs plats är avstängd från 8 januari och bussarna leds om. Se Skånetrafikens webb eller app för information.
  • På vissa gator, där vi räknar med ökad trafik under avstängningen, är det från 8 januari förbjudet att stanna.
  • Går allt enligt plan räknar vi med att bli klara med hela arbetet innan sommaren 2020.


För mer information kontakta:
Johan Hellberg, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 042-10 31 17, e-post: Johan.Hellberg@helsingborg.se

Lovisa Emilsson, trafikplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 042-10 59 19, e-post: Lovisa.Emilsson@helsingborg.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regions


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995