Gå direkt till innehåll
Visionsbild över Norra Storgatan med bredare trottoarer, historisk belysningsstolpe, klätterrosor och cyklister i fokus.
Visionsbild över Norra Storgatan med bredare trottoarer, historisk belysningsstolpe, klätterrosor och cyklister i fokus.

Pressmeddelande -

Vi bygger om Fågelsångsgatan och Norra Storgatan för säkrare trafik och en trivsammare miljö

Helsingborgs stad bygger om Fågelsångsgatan och Norra Storgatan från slutet av september till våren 2022. Vi bygger om för att skapa en mer trivsam miljö och för att underlätta för cyklister och gående genom att cyklister ges företräde och gående får bredare trottoarer. Vi vill också göra gatorna mer trivsamma genom till exempel bättre belysningen, mer grönska i form av klätterrosor och hastighetsdämpande åtgärder. Arbetet sker i etapper och det börjar på Fågelsångsgatan och fortsätter därefter mot Norra Storgatan. Går allt som planerat blir vi klara med hela sträckan till våren 2022.

– Fågelsångsgatan och Norra Storgatan är två trevliga men lite eftersatta gator mitt i centrum. Men nu är det dags att ge dem ett litet skönhetslyft och skapa bättre förutsättningar för en säkrare trafikmiljö. Det är ett populärt gång- och cykelstråk så jag tror och hoppas att ombyggnationerna gör att det blir bättre för många även om det kommer vara lite stökigt på gatorna under tiden vi bygger om, säger Sofie Svedström, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Det här gör vi:
• Vi skapar en cykelgata där cyklister har företräde och får tydligare utrymme.
• Vi breddar trottoarerna och skapar mer plats åt gående.
• Vi genomför hastighetsdämpandeåtgärder. Bland annat sänker vi hastighetsgränsen från 40 till 30 km/h, sätter ut farthinder och bygger en upphöjd korsning vid Tycho Brahes plats.
• Förbättrar belysningen, bland annat med historiska lyktstolpar.
• För in mer grönska i stadsrummet med klätterrosor.

Så här påverkas de som rör sig i området:
Det blir tidvis störningar i trafiken med begränsad framkomlighet och avstängningar på Fågelsångsgatan och Norra Storgatan. Men du som rör dig i området ska komma fram under hela byggtiden men via alternativa vägar som vi hänvisar till på plats. Parkeringsplatser utmed gatan kommer etappvis att stängas av tillfälligt under tiden vi bygger om.

För mer information kontakta:
Sofie Svedström, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 073 098 96 16, E-post: Sofie.Svedstrom@helsingborg.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Maria Ploberg

Presskontakt Pressansvarig H22 0738-22 43 67
Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995

Karin Liliedahl

Presskontakt Press Officer +46 73-1518511

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.