Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Yrkeshögskolan i Helsingborg fortsätter utbilda elingenjörer fram till 2024

Den 8 januari fick Yrkeshögskolan i Helsingborg positivt besked från Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH), att ansökan för att fortsätta bedriva elingenjörsutbildning har blivit beviljad.

Yrkeshögskolan i Helsingborg har framgångsrikt kompetensförsörjt ledande branschföretag i södra Sverige med elingenjörer i 20 års tid. Många av de tidigare studerande har haft sin anställning klar redan innan examensdagen och i klasserna som tog examen 2018-19 gick över 90 procent direkt ut i arbete inom aktuell bransch. Myndighetens beslut innebär i praktiken att Yrkeshögskolan i Helsingborg får driva tre stycken utbildningsomgångar med start från hösten 2020. Varje utbildningsomgång omfattar två år med en klass på cirka 30 studerande, och när sista klassen tar examen våren 2024 kommer Yrkeshögskolan i Helsingborg ha försett branschen med ytterligare 90 elingenjörer.

Elförsörjning i Sverige är en samhällsviktig funktion och för elingenjörer ser arbetsmarknadsprognoserna mycket goda ut. Regionala infrastruktursatsningar och stora pensionsavgångar har bidragit till att många branschföretag inte hinner anställa i den takt de behöver. Gårdagens besked togs emot med stor entusiasm från utbildningens ledningsgrupp som representerar både större och mindre elföretag i södra Sverige med inriktning konsultverksamhet, installation, automation och produktion/distribution.

-- Efterfrågan på kompetent personal är fortfarande stor och vi ser inte några tendenser till avmattning på den lokala marknaden. Elingenjörsutbildningen på Yrkeshögskolan är för närvarande den enda utbildning som har ett relevant innehåll som motsvarar den kompetens vi söker hos nya medarbetare, säger Åke Nydell, enhetschef på Ramböll i Malmö och ordförande i utbildningens ledningsgrupp.

MYH har ett riksdagsuppdrag att fram till 2022 utöka antalet utbildningsplatser inom yrkeshögskolan. I förra årets ansökningsomgång hade myndigheten en rekordstor beviljandegrad på 45 procent. I år har MYH varit restriktivare och beviljat endast 416 av de totalt 1097 inkomna ansökningarna. Sett till antalet nya utbildningsplatser rör det sig om 31 000 platser totalt och 11 600 med start redan 2020. Sammanräknat med tidigare års beslut omfattar yrkeshögskolans totala utbud nu närmare 110 000 utbildningsplatser.

https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Fler-utbildningsplatser-i-hela-landet/


Verksamhetsbeskrivning Yrkeshögskolan i Helsingborg

Yrkeshögskolan i Helsingborg är en del av Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad och är en utbildningsverksamhet. En yrkeshögskoleutbildning skräddarsyr utbildningsinnehållet så att kompetensen hos de studerande efter genomgången utbildning motsvarar näringslivets faktiska behov av rekrytering. Under utbildningen får de studerande kombinera teoretiska studier med arbetsplatsförlagda kurser som kallas Lärande i arbete, LIA. Representanter från arbetslivet ingår i utbildningens ledningsgrupp, bidrar med föreläsare, medverkar i projekt och/eller erbjuder LIA-platser. Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa.

Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) fattar beslut om vilka utbildningar som får ingå i yrkeshögskolan och vilka utbildningsanordnare som ska beviljas tillstånd och stöd att bedriva yrkeshögskoleutbildningar. I nuläget har Yrkeshögskolan i Helsingborg beviljade utbildningsomgångar för Elingenjör och Tandsköterska.


Kontaktpersoner

Fredrik Rösténius

Enhetschef

fredrik.rostenius@helsingborg.se

070-273 51 57

Elisabeth Lundgren

Utbildningsledare Elingenjör

elisabeth.lundgren2@helsingborg.se

072-974 83 82

Ämnen

Taggar

Regions


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995