Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Olovlig andrahandsuthyrning: 104 lägenheter tillbaka till den ordinarie kön

Olovlig andrahandsuthyrning: 104 lägenheter tillbaka till den ordinarie kön

Under 2023 kunde Helsingborgshem ta tillbaka 104 lägenheter som i stället hyrs ut genom den ordinarie kön, jämfört med 94 året dessförinnan. Anledningen till att man hyr ut utan tillåtelse kan till exempel vara tjäna pengar, hjälpa en bekant eller familjemedlem. Oavsett skäl så betyder det att bostaden hyrs ut till någon som inte har rätt till den – och att någon annan blir utan.

Inge Gustavsson och Johan Paulsson, bostadschef respektive teknisk förvaltare är djupt engagerade i Helsingborgshems arbete för att få fler att sortera sitt hushållsavfall rätt. I det gröna kärlet syns mätaren som i realtid mäter mängden avfall.

Hushållsavfall: Mer sorteras rätt jämfört med ett år sedan

Idag sorterar hyresgästerna 52 procent av sitt avfall, jämfört med 47 procent när Helsingborgshem började mäta avfallsmängden för snart ett år sedan. - Med en ökad sortering går det åt rätt håll. Men för att nå Avfall Sveriges rekommendation på minst 64 procent krävs det fortsatt inspiration, vägledning och stöd till våra hyresgäster för att sortera mer och rätt, säger Inge Gustavsson, bostadschef

Visa mer

Vi ska göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor

Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom att utveckla attraktiva bostäder som bidrar till att Helsingborg kan växa, utvecklas och vara en attraktiv stad att leva i. Bolaget ska aktivt delta i Helsingborgs stadsutvecklingsarbete, medverka till att bra service finns i stadsdelar och bostadsområden samt i samverkan med stadens övriga aktörer motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer på ett sätt som främjar långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som ekologisk.

Helsingborgshem

Regementsvägen 2B
254 57 Helsingborg
Sverige