Gå direkt till innehåll
Några deltagare och medarbetare från projekt Rekrytera.
Några deltagare och medarbetare från projekt Rekrytera.

Pressmeddelande -

220 helsingborgare har fått jobb genom projekt Rekrytera

Projekt Rekrytera, som startade i januari 2016, har väckt stort intresse långt utanför Helsingborg. Det mycket positiva resultatet talar sitt eget språk. Av totalt 339 deltagare har 220 fått en anställning och 46 studerar. Nu uppmärksammar projektet det goda resultatet i en slutkonferens.

Målet med projekt Rekrytera var att hjälpa och stötta boende i nordöstra delarna av Helsingborg till arbete och studier. 

- Vår framgång bygger på att vi finns på plats i områdena och att vi har våra brobyggare som har språk och kultur gemensamt med deltagarna och gör att vi kommit i kontakt med människor som vi kanske annars inte skulle ha nått. Att utgå från varje individs unika situation och samtidigt möta behoven från arbetsgivarna och vad som krävs för jobbet har varit viktiga delar i projektet, säger Cherin El-Hasan, projektledare för Rekrytera.

Av de 339 (mål 330) deltagarna i projektet har 220 (mål 115) fått arbete och 46 deltagare (mål 50) studerar. Projektets insatser har utvärderats löpande och det visar sig att drygt 85 procent har fortsatt arbete vid uppföljning efter sex månader. Studierna handlar både om kortare skräddarsydda utbildningar och komplettering av svensk utbildning. 43 procent av projektets deltagare har varit kvinnor, en grupp som projektet på ett unikt sätt lyckats nå och hjälpa. 

- Bakom varje siffra finns en människa med sin unika historia. Att komma som flykting och bli integrerad i samhället tar ofta tid och är inte enkelt. På konferensen får vi lyssna till Nesrins historia om vägen från flykting till arbete – en berättelse som visar på vinsterna för den enskilda individen och för samhället. Vinster som inte alltid går att mäta i kronor och ören, säger Cherin.

Projektet uppmärksammar resultatet på slutkonferensen onsdagen den 23 oktober klockan 8:30-13:00. Utöver de cirka 100 föranmälda åhörarna kommer projektmedarbetare, arbetsgivare och deltagare finnas på plats.

- Vi har lärt oss mycket i projektet som vi tar med oss framöver. Bland annat hur viktigt det är med breda samarbeten, till exempel gränsöverskridande team utifrån vad varje individ behöver, säger Przemek Malachowski, chef, bosocial utveckling, Helsingborgshem och medlem i projektets styrgrupp.

Nu pågår arbetet kring hur projektet ska implementeras efter årsskiftet.

Media är välkomna att delta under slutkonferensen vid hela eller delar av programmet. Hela programmet finns här nedan.

Kontaktpersoner
Cherin El-Hasan
Projektledare för Projekt Rekrytera
cherin.el-hasan@arbetsformedlingen.se
010-488 13 72

Przemek Malachowski
Chef, bosocial utveckling, Helsingborgshem
przemek.malachowski@helsingborgshem.se
073-960 81 07

Bakgrund
Projekt Rekrytera är ett treårigt ESF-projekt där Helsingborgshem, Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne har arbetat med stöd åt arbetslösa i nordöstra staden, Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal. Projektet finansieras med stöd av Europeiska socialfonden.

Program för Rekryteras slutkonferens
Dag: onsdag den 23 oktober
Tid: klockan 08.30 till 13.00
Plats: Tryckeriet, Vasatorpsvägen 1, Helsingborg

Program
08.15 Incheckning och fika
08.30 Palle Lundberg, stadsdirektör, Maria Norrby (AMF), Camilla Rejdvik Pålsson (AF),
Jonas Hansson (Helsingborgshem) öppnar konferensen
Så här jobbar Rekrytera
Deltagarnas resa, träffa våra deltagare
10.00 Rekrytera och trygghetsarbetet
Hur hälsa har påverkat självförtroendet
10.30 PAUS
10.50 Rekrytera genom Rekrytera, arbetsgivare berättar
Hur mycket har samhället sparat?
Nesrins väg från flykt till arbete
12.00 Avslutning med skratt och komik
12.15 Internationell lunch

Ämnen

Regioner


Helsingborgshem är ett bostadsföretag med cirka 12 000 hyreslägenheter i över 30 bostadsområden. Vi ägs av Helsingborgs stad och var femte helsingborgare har sitt hem hos oss. Vår verksamhet är viktig för att staden ska växa och vara attraktiv för en mångfald av människor. Därför strävar vi efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov.

Vi är ca 200 anställda som alla tar avstamp i en gemensam värdegrund. Genom ett öppet och aktivt förhållningssätt vill vi möta våra kunders drömmar om livet hemma. Både idag och imorgon.

Kontakter

Åsa Cullborn

Åsa Cullborn

Presskontakt Presskontakt 042-20 81 74
Jenny Andersson

Jenny Andersson

Presskontakt Presskontakt 042-20 81 77

Relaterat innehåll

Vi ska göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor

Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom att utveckla attraktiva bostäder som bidrar till att Helsingborg kan växa, utvecklas och vara en attraktiv stad att leva i. Bolaget ska aktivt delta i Helsingborgs stadsutvecklingsarbete, medverka till att bra service finns i stadsdelar och bostadsområden samt i samverkan med stadens övriga aktörer motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer på ett sätt som främjar långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som ekologisk.

Helsingborgshem
Regementsvägen 2B
254 57 Helsingborg
Sverige