Blogginlägg -

BOSTADSBYGGANDET - VAD HÄNDER MED NYPRODUKTIONEN

Nyproduktionen av bostäder i Sverige gjorde en djupdykning förra året, till rekordlåga nivåer. Påbörjade bostadsbyggen har inte varit färre sedan 1998. Då, en bostadsmarknad fortfarande präglad av fastighetskrisen i början av 1990-talet. Krisen denna gång har inte fått fastighetsmarknaden helt på fall, utan har mer haft en tillfällig karaktär. Men bostadsbyggandet har redan tagit fart igen och väntas öka med 50 procent de närmaste två åren, enligt Boverkets prognoser.

Den påbörjade nyproduktionen av bostäder var 2006 omkring 40 000 och var då relativt jämnt fördelad mellan hyresrätter och bostadsrätter. I slutet av 2007 började nyproduktionen, av fram för allt flerbostadshus, falla rejält och 2008 var antalet påbörjade hyresrätter nere på en rekordlåg nivå. När krisen var ett faktum, vid andra halvan av 2008, följde nybyggnationen av bostadsrätter efter i fallet. När konsumentmarknaden vek blev det tillfälligt ett totalt stopp för byggstarter av nya bostadsrätter. Endast de redan påbörjade bostadsprojekten fortsatte det att byggas på.

Allting var mycket osäkert och flera bostadsrättsprojekt såldes till producenter av hyresrätter som inte är lika beroende av köpviljan hos konsumenterna. Så under 2008 började det byggas nya hyresrätter i högre grad igen och det fortsatte under 2009. Antalet påbörjade bostäder i nyproduktion var under 2009 totalt ca 15 000, varav hyresrätter stod för drygt 5 000, bostadsrätter knappt 4 000 och småhus drygt 6 000.

Producenterna av bostadsrätter får direkt ett problem med affären, när marknaden viker snabbt, i och med att marken till nya bostadsprojekt, som ofta säljs av kommunen, är mycket dyr i storstadsregionerna. Även byggkostnaderna släpar efter från byggentreprenörer och leverantörer. Det medför att bostadsprojekten står stilla.

Det är skillnad på antalet påbörjade och antalet färdigställda bostäder. SCB rapporterar att det färdigställdes ca 14 500 lägenheter i flerfamiljshus och drygt 8 000 småhus under 2009. Det är en minskning med nästan en tredjedel jämfört med 2008. Den nya boendeformen ägarlägenheter - en lägenhet i ett flerfamiljshus som är upplåten med äganderätt - byggdes det endast sex stycken av. Det färdigställdes fler bostadsrätter än hyresrätter under 2009, så var det även 2007. 1995 var endast en av tio lägenheter i nyproduktion bostadsrätt.

Nu räknar man som sagt med en rejäl ökning för nyproduktionen av bostäder, efterfrågan har varit stark i början på året och branschen andas optimism. För i år är prognosen fortfarande blygsam, 16 500 påbörjade bostäder enligt Boverkets prognos. Nästa år väntas det öka till 20 500 bostäder. Om inte kostnaderna sänks betydligt kan det bli problem för fram för allt hyresrätter.

Några av de större bostadsutvecklingsprojekten har försenats en del på grund av konjunkturen, men även andra saker spelar in, så som överklaganden, saneringar med mera.

Hur som helst är bostadsbyggande mycket viktigt för samhället då det både genererar jobb och gör att rotationen på bostadsmarknaden ökar i flera led. Därmed medför "dyra" nyproducerade bostäder att mindre och billigare lägenheter "kommer loss" och det kan vara bra för bland annat ungdomar som vill ut på bostadsmarknaden.

Helt Nytt boende - HeltNytt.se
/Matts Sandberg

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • nyproduktion
  • bostadsmarknaden
  • bostadsprojekt
  • nybyggnation
  • helt nytt boende

Kontakter

Matts Sandberg

Presskontakt Grundare och vd Företagsledning och marknad +46709504444

Relaterat innehåll