Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Forskningsprojekt för att förebygga sexuell grooming mot barn på nätet

”Sexuell grooming” online innebär att vuxna tar kontakt med barn i ett sexuellt syfte via internet. Barnen riskerar att utsättas för övergrepp och i vissa fall leder dessa kontakter även till ett fysiskt möte där barn riskerar ytterligare övergrepp. Forskare vid Högskolan i Skövde startar nu upp ett forskningsprojekt för att öka barns säkerhet på nätet i samarbete med stiftelsen Change Attitude.

I Sverige använder nästan alla sexåringar internet flera gånger i veckan och i åldersgruppen 9-12 är 55 procent dagligen uppkopplade mot internet. Med ökat internetanvändande ökar riskerna för barn att utnyttjas sexuellt på eller via internet.

– Det här forskningsprojektet handlar om att utreda hur vi kan förebygga riskbeteenden hos barn i åldrarna 8-10 år som använder internet och sociala medier. Projektet ska undersöka barns användning av medierna, där vi bland annat intervjuar barn för att reda ut hur de tänker och resonerar kring sociala medier, berättar Tarja Susi, lektor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde och projektledare för forskningen.

Forskningsprojektets hela namn är Kunskapsöverföring och förebyggande av sexuell grooming genom dataspel – barn, riskbeteenden och sociala medier, KidCOG. Forskningsprojektet har fått tre miljoner kronor från Sten A Olssons stiftelse och ska undersöka företeelsen sexuell grooming, barns användning av sociala medier och internet samt förebygga barns riskbeteenden online. En del av projektets uppgift är att ta fram en spelprototyp för att undersöka om dataspel kan användas för att minska risken för barn att utsättas för sexuell grooming. I framtiden ska det färdiga spelet kunna ingå i skolundervisningen.

– Vi är väldigt glada över stödet från Sten A Olssons stiftelse som hjälper oss få en bättre bild av hur vi kan arbeta förebyggande med den här målgruppen med hjälp av lärspel. Vi ska se om man kan använda ett scenariobaserat dataspel som stöd för kunskapsöverföring, dvs. att målgruppen kan använda kunskaper från ett spelsammanhang vid användningen av sociala medier. Det blir en spännande utmaning att ge målgruppen stöd för att förstå möjliga konsekvenser av det egna agerandet ute på nätet, säger Tarja Susi.

– Vid Högskolan i Skövde har vi unika förutsättningar för den här typen av tvärvetenskapliga forskningsprojekt med vårt forskningscentrum för Informationsteknologi. Forskningen vi bedriver kan ha stor betydelse för den uppväxande generationens välmående. Vi vill skapa medvetenhet och förändring i de här frågorna och där kan dataspel vara en brygga till att nå fram till barnen, säger Ulf Wilhelmsson, lektor i Medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde.

Projektet genomförs i samarbete med stiftelsen Change Attitude som arbetar med kultur som verktyg för att förebygga och motverka sexuella övergrepp mot barn världen över. På ett kulturseminarium arrangerat av Högskolan i Skövde hösten 2013 presenterade Change Attitudes grundare Ulla Lemberg, Change Attitudes idé om att använda dataspel som verktyg för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Forskningsprojektet pågår till december 2015.

För mer information, kontakta:
Tarja Susi, lektor i kognitionsvetenskap, tfn 0500-44 83 71
Ulla Lemberg, ordförande i Change Attitude, tfn 070-63 82 730


Ämnen

Kategorier

Regioner


Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Kontakter

Cecilia Renström

Cecilia Renström

Presskontakt Kommunikatör Presskontakt 0500 448031
Ulf Nylén

Ulf Nylén

Presskontakt Ledningskommunikatör Press- och kommunikationsfrågor som rör Högskolans rektor, prorektor och högskoledirektör 0500-44 80 61

Relaterat innehåll

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Vi är en högskola med en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.