Gå direkt till innehåll
Ida Johansson och Maria Svantesson.
Ida Johansson och Maria Svantesson.

Pressmeddelande -

Skövdestudenter har räknat insekter och inventerat våtmarker

Inventerat våtmarker, satt upp fällor och sorterat insekter. Under sommaren har tio studenter vid Högskolan i Skövde gått kursen Praktik i miljövetenskap. – Det har varit väldigt kul att få testa sina kunskaper i praktiken, konstaterar Ida Johansson som nu går tredje året på programmet Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling.

Under den fristående sommarkursen har studenterna haft 40 dagars praktik på olika arbetsplatser. Martin Schön har tillbringat sommarmånaderna på Station Linné på Öland. På fältforskningsstationen pågår bland annat det Svenska malaisefälleprojektet som syftar till att få en utökad kunskap om svenska insekter.

– I Sverige, från norr till söder, finns det fällor för flygande insekter och med jämna mellanrum töms fällorna och materialet skickas till Station Linné. Jag har jobbat med att sortera insekterna och lärt mig oerhört mycket om svenska insekter och anatomiska begrepp, berättar Martin Schön.

Ute i skog och mark

Några av studenterna från Högskolan i Skövde fick praktik på Länsstyrelsen i Mariestad och har där varit delaktiga i flera olika projekt både på vatten- och naturavdelningarna. Maria Svantesson som också läser sista året på det biovetenskapliga programmet har under sommaren tillbringat många arbetsdagar i skogarna runt Tibro och Töreboda. Hon har även dokumenterat arter i Vänerskärgården.

– Jag fick bland annat jobba med inventering av tallskog på sandmark och gjorde även en egen inventering med syfte att försöka hitta höga naturvärden. Jag har även satt upp och tömt insektsfällor och inventerat naturtyper i Kållands skärgård.

2006 gjorde Länsstyrelsen en omfattande inventering av ett 30-tal våtmarker runt om i Västra Götaland. Med Skövdestudenternas hjälp har myndigheten nu kunnat göra en återinventering och uppföljning för att se på eventuella förändringar.

– Vi har bland annat tittat på igenväxning och skötsel, men även fågelbeståndet, berättar Ida Johansson.

Under sin praktik har studenterna, vid sidan av arbetet i skog och mark, fört en veckologgbok. I kursen ingår även en skriftlig rapport och muntlig presentation av arbetet. De har också redovisat sina resultat på de olika arbetsplatserna.

– Vi upplever att studenterna är väldigt nöjda. Det här är också ett bra sätt att lära känna en arbetsplats och skaffa ett kontaktnät, konstaterar handledare Mats Rydgård, som arbetar som vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

På frågan om Ida och Maria rekommenderar sommarkursen till andra studenter kommer svaret omgående: Ja, absolut. Det är oerhört lärorikt och en bra komplettering till utbildningen. 

För mer information, kontakta

Jenny Lennartsson, biträdande lektor i biovetenskap
E-post: jenny.lennartsson@his.se
Telefon: 0500-448627

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Kontakter

Cecilia Renström

Cecilia Renström

Presskontakt Kommunikatör Presskontakt 0500 448031
Ulf Nylén

Ulf Nylén

Presskontakt Ledningskommunikatör Press- och kommunikationsfrågor som rör Högskolans rektor, prorektor och högskoledirektör 0500-44 80 61

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.