Gå direkt till innehåll
En viktig seger för alla som lever med hiv.

Pressmeddelande -

En viktig seger för alla som lever med hiv.

Idag har socialutskottet tagit beslut om att utreda frågan om hiv kopplat till informationsplikten. Beslutet innebär att socialutskottet föreslår att regeringen skall göra en översyn av lagen och att översynen skall göra en analys om smittskyddslagen fyller sitt syfte när det gäller informationsplikten för hivpositiva.

-För oss i Hiv- Sverige är det här en stor seger. Vi har kämpat hårt för den här förändringen. Säger Christina Franzén i en kommentar. Nuvarande lagstiftning speglar inte den verklighet som råder. Den har dessutom fått som konsekvens att människor väljer att inte testa sig.

Riksdagen röstar i frågan den 19 februari. Därefter är det regeringen sak att verkställa beslutet. I utskottet var det enbart SD som valde att inte stödja förslaget om utredning.

-Om nu riksdagen går på utskottets förslag till beslut är det regeringen som skall tillsätta en utredning. Där anser vi att Hiv- Sverige skall ha en plats i, säger Christina Franzén i en avslutande kommentar. 

Ämnen

Regioner


Hiv-Sverige är en nationell patientorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige vi arbetar med påverkan, rättigheter och prevention. 

För och av personer som lever med hiv, sedan 1990

Hiv-Sverige på webben

Hiv-Sverige på Facebook



Kontakter

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84
Emanuel Karlström

Emanuel Karlström

Presskontakt Strateg Sakfrågor, Press, Kommunikation 0735- 17 36 21

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige