Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Få vårdutbildningar inkluderar perspektivet att leva med hiv

Få vårdutbildningar inkluderar perspektivet att leva med hiv

Uppdaterad kunskap om hiv bland personal inom hälso- och sjukvården är en förutsättning för ett gott bemötande och en mer patientsäker vård. I takt med att allt fler personer som lever med hiv blir äldre förväntas också kontakten mellan personer som lever med hiv och vård-och omsorgspersonal inom äldreomsorgen att öka.
Vårdutbildningar, såväl yrkesförberedande som på universitetsnivå, utgör knu

Kontakter

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84
Emanuel Karlström

Emanuel Karlström

Presskontakt Strateg Sakfrågor, Press, Kommunikation 0735- 17 36 21

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige