Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hiv-Sverige kommenterar Statsbudgeten

Hiv-Sverige kommenterar Statsbudgeten

Den budget som togs onsdagen den 24 november innebär att staten åter satsar på hivfrågor. Det föreslås en förstärkning med 75 miljoner på det utgiftsområde i statsbudgeten som rör hiv. Beslutet innebär även att det skall tas fram en ny hivplan.

-Det är bra att det sker en förstärkning när det gäller arbetet med hiv. Under flera år har möjligheterna att bedriva verksamhet minskat i takt med kostnadsutvecklingen i samhället, säger Sören Juvas, ombudsman på Hiv-Sverige.

Ökningen kommer att ske stegvis. 2022 förstärks arbetet med 25 miljoner, 2023 med 50 miljoner och 2024 med 75 miljoner.

De statliga medlen för att arbeta med hiv har legat still sedan 2006 bortsett från den radikala neddragningen 2016 då anslaget under en period halverades.

-Nu är det viktigt att dessa medel används på ett sådant sätt att det gynnar personer som lever med hiv, säger Sören Juvas.

I den budget som riksdagen beslutade om ligger också en satsning på HPV-vaccinering. Den satsningen riktar sig dock enbart mot kvinnor.

-Vi vet idag att HPV-virus orsakar cancer hos kvinnor, män och transpersoner. Vi vet att personer som lever med hiv i större utsträckning än befolkningen i övrigt drabbas av den cancerformen. Därför måste vaccineringen nå även dessa grupper, säger Sören Juvas, ombudsman på Hiv-Sverige.

För vidare information och kommentarer ring ombudsman Sören Juvas 070773 78 84

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hiv-Sverige är en nationell patientorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige vi arbetar med påverkan, rättigheter och prevention. 

För och av personer som lever med hiv, sedan 1990

Hiv-Sverige på webben

Hiv-Sverige på FacebookKontakter

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84
Emanuel Karlström

Emanuel Karlström

Presskontakt Strateg Sakfrågor, Press, Kommunikation 0735- 17 36 21

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige