Gå direkt till innehåll
Eva Lilja, Ordförande för Hiv-Sverige
Eva Lilja, Ordförande för Hiv-Sverige

Pressmeddelande -

Hiv-Sverige på Almedalen - Angiveriskyldighet i vården riskerar skada folkhälsoarbetet med hiv/aids

Regeringen avser att utreda om offentligt anställda i vården ska ange papperslösa. I SVTs 30 minuter i maj uttryckte justitieminister Gunnar Strömmer att han inte avser att utesluta några offentligt anställda i kommande utredning . Om förslaget får verklighet kan vi se fler nya fall av hiv, ett större mörkertal av personer som lever med hiv och en större andel personer som går med obehandlad hiv i Sverige.

Papperslösa personer som lever eller vistas med hiv i Sverige har enligt smittskyddslagen idag rätt till vård och mediciner. Lagen värnar därmed både den enskildes liv och hälsa genom att ge tillgång till behandling och förhindrar smittspridning då hiv inte överförs under behandling. Ordningen är väl avvägd och en fundamental del i att Sverige var först i världen med att 2015 nå UNAIDS så kallade 90-90-90 mål .

Med den angiveriskyldighet som nu ska utredas kan vi istället se ökad social exkludering med sämre smittskydd som följd. Förslaget är tänkt att rätten till välfärdstjänster, inklusive hälso- och sjukvård, ska avgränsas efter migrationsstatus. Infektionssjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal kan då åläggas att anmäla den som söker vård för att testa sig eller behandla sin hiv och inte har rätt att vistas i Sverige. För individer som träffas av förslaget kan en känsla av oro och uppgivenhet infinna sig. En överhängande risk för deportation eller utvisning, tillsammans med det stigma som hiv medför, skapar barriärer både vad gäller hiv-testning och tillgång till mediciner.

Är regeringen beredd att riskera arbetet mot hiv/aids och folkhälsan? Ska Sverige, som redan bär på en mörk historia av att kriminalisera hiv, återigen marginalisera hiv och personer som lever med hiv?

Sverige behöver fortsatt en förnuftig och väl avvägd folkhälsopolitik inom hiv/aids. Att ställa människor inför valet att antingen söka vård för sitt liv och sin hälsa, eller tvingas ut ur landet, är fel väg att gå. Hiv-Sverige uppmanar därför regeringen att ta denna skrivelse i beaktande och att i ringaste utsträckning undanta vårdpersonal som möter personer som lever med hiv eller arbetar med testning i direktiven för en framtida utredning.

Eva Lilja, Ordförande för Hiv-Sverige


Hiv-Sverige finns på plats i Almedalen och lyfter tre nycklar för ett bättre folkhälsoarbete med hiv.

"Nej till angiveri i vården"

"Alla ska kunna leva ett gott liv med hiv"

"Inför utökad hälsoscreening för personer som lever med hiv"

Är du på plats i Almedalen? Träffa oss mellan 13:00 - 17:00 på Skeppsbron, plats H120

Ämnen


Hiv-Sverige är en ideell organisation som verkar för att förbättra villkor för personer som lever med och berörs av hiv. Vi samlar föreningar, aktivister och intressenter under ett nationellt paraply som är partipolitiskt och religiöst obundet.

För och av personer som lever med hiv, sedan 1990

Hiv-Sverige på webben

Hiv-Sverige på FacebookKontakter

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84
Emanuel Karlström

Emanuel Karlström

Presskontakt Strateg Sakfrågor, Press, Kommunikation 0735- 17 36 21

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige