Gå direkt till innehåll
HIV testing week varje vecka

Pressmeddelande -

HIV testing week varje vecka

Förra veckan, inför Internationella aidsdagen, 1 december, genomfördes för första gången European HIV testing week. Syftet var att få fler att testa sig och därmed få behandling samt att minska antalet sena diagnoser, vilket försvårar effektiv behandling och ökar risken för aids. Flera aktörer, däribland Stockholms läns landsting och RFSU, deltog. Hiv-Sverige hoppas på tradition, men vill också uppmana alla som har utsatt sig för risk att hivtesta sig, oavsett vecka på året. Det är anonymt och gratis.

Hiv-Sverige anser att hivtest är det enskilt viktigaste verktyget i det preventiva arbetet för att förhindra spridning av hiv och vill därför öka uppmärksamheten kring fördelarna med hivtestning och därmed få fler att testa sig.

Hiv betecknas numera, tack vare effektiva mediciner,  som en kronisk sjukdom. Dagens kombinationsbehandling är enklare att ta, innebär färre biverkningar och är så effektiv att många kan leva ett normallångt liv. Rapporten "Smittsamhet vid behandlad hivinfektion" som presenterades av Smittskyddsinstitutet den 21 oktober 2013, visar dessutom att smittrisken är minimal vid skyddat samlag med en person som lever med hiv och som står på behandling. Även utan kondom är smittsamheten mycket låg.

Men medicinsk behandling förutsätter att man vet att man har hiv. Att få hiv medför sällan några symptom. Det syns inte och känns inte. Testning är alltså förutsättningen för att veta att man har hiv. Ju fler som får sin diagnos i ett tidigt skede, desto fler kan få behandling och därmed begränsas smittsamheten till ett minimum. Ur ett preventivt perspektiv är hivtestning därför avgörande för att förhindra överföring av hiv. Dock har bara 6% av Sveriges befolkning (16-44 år) testat sig under den senaste treårsperioden (SMI, Hiv i Sverige, 2013). Och faktum är att hiv överförs främst av personer som inte känner till att de har hiv.

För att få fler att hivtesta sig måste tillgängligheten öka. Det gäller inte bara fler testningsställen utan även  bemötande och acceptans inom vården gentemot dem som vill testa sig. Idag är det till exempel betydligt lättare att testa sig om man har utländsk bakgrund eller uppger att man har haft sex med någon med utländsk bakgrund. Detsamma gäller män som har haft sex med män. Men hiv begränsar sig inte till vissa grupper av människor. Hudfärg, sexuell orientering, ålder, kön, samhällsklass eller religion, spelar ingen roll. Hiv diskriminerar inte. Alla som har utsatt sig för risk måste få möjlighet att testa sig!

Idag kan man testa sig på vårdcentraler, infektionskliniker, STI-, Sesam- och ungdomsmottagningar samt testningsställen tillhandahållna av organisationer som RFSU och Noaks Ark.


Ämnen

Kategorier


Hiv-Sverige är en nationell paraplyorganisation som, tillsammans med sju medlemsföreningar, arbetar för att ständigt skapa förbättrade livsvillkor för personer som lever med hiv. Vi är en partipolitiskt- och religiöst obunden organisation med en styrelse som väljs bland representanter för våra medlemsorganisationer och enskilda medlemmar. Våra medlemsorganisationer är Convictus, Kamratföreningen Oasen, Kvinnocirkeln Sverige (KCS), Posithiva Gruppen, Positiva Gruppen Mitt, Positiva Gruppen Syd och Positiva Gruppen Väst.


Presskontakt

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84

Relaterat innehåll

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige