Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hivindex 2010: Fördomar mot hivsmittade på landsbygden

Människor i landsbygd är mer skeptiska till att umgås med någon som är smittad av hiv än i storstadsområdena. Det visar årets Hivindex, en undersökning som genomförts av Tns Sifo, på uppdrag av Hiv-Sverige och läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline. Hivindex speglar svenska folkets kunskaper och attityder till sjukdomen. De nedslående resultaten redovisas i anslutning till International AIDS Candlelight Memorial Day i Stockholm.

– Vi arbetar för att hivpositiva människor ska leva med samma förutsättningar oavsett var i Sverige de bor, säger Lars Lindberg, informationsansvarig på patientorganisationen Hiv-Sverige. Det gäller såväl bemötande i sjukvården, som rättigheter till ett fullvärdigt liv. Jag blir upprörd när jag ser de fördomar som fortfarande möter hivpositiva som bor på landsbygden. Det är oacceptabelt att detta ska drabba utsatta människor år 2010.

Hivindex visar också att kunskapen om hiv är lägst i gruppen 15-29 år. Undersökningen visar att ungdomar inte vet hur hiv smittar och att de skulle känna sig oroliga för sin egen hälsa om vän, kollega eller släkting blir smittad av hiv.

– Det är naturligtvis oroande med tanke på att samma grupp generellt oftare utsätter sig för risken att bli smittad av könssjukdomar, säger Lars Lindberg. I avsaknad av lättillänglig information betraktar man hiv i sexuella sammanhang med en axelryckning och att man oroar sig för att det skulle smitta socialt tyder på att kunskapsnivån är oroväckande låg. Enligt undersökningen ligger kunskapen kring hiv alltjämt på samma låga nivå som för fyra år sedan.

Undersökningen visar dessutom på att utbildningsnivå och ekonomisk levnadsstandard har en betydelse när det gäller kunskapen om hiv. Gruppen arbetslösa är mest oroliga om de skulle ha en hivpositiv person i sitt sociala umgänge.

I samband med utdelandet av hedersbetygelsen ”Heders Red Ribbon”, som tilldelas en person som under det gångna året gjort något betydelsefullt för hiv-positivas situation i samhället, kommer attitydundersökningen Hiv-index att presenteras i sin helhet av Hiv-Sverige. Det priset tilldelas i år författaren Anna Maria Sörberg.

TNS Sifos opinionsundersökning gjordes under tiden 15-21 april 2010. Undersökningen genomfördes per telefon i åldersgruppen 15 år och uppåt.

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84
Emanuel Karlström

Emanuel Karlström

Presskontakt Strateg Sakfrågor, Press, Kommunikation 0735- 17 36 21

Relaterade event

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige