Gå direkt till innehåll
Inför Almedalen 2024: Hiv-Sverige presenterar 8 åtgärdspunkter i nytt program

Pressmeddelande -

Inför Almedalen 2024: Hiv-Sverige presenterar 8 åtgärdspunkter i nytt program

Inför Almedalen 2024 lanserar Hiv-Sverige ett nytt åtgärdsprogram. Programmet riktar sig till beslutsfattare och politiker, och syftar till att stärka personer som lever med hiv, nå närmare målen i Agenda2030 och skapa mer handlingskraft i frågor som rör hiv.

"Vår förhoppning är att programmet och vår medverkan på Almedalen ska leda till att kunskapen om hiv i politiken ökar, och att vi i förlängningen får se en mer modern och aktiv hiv-politik, såväl regionalt som nationellt." säger Emanuel Karlström, strateg på Hiv-Sverige.

Förutom åtgärdsprogrammet kommer Hiv-Sverige att erbjuda ett quiz där besökare kan testa sina kunskaper och attityder gentemot hiv och personer som lever med hiv. Quizet samt hivtestning kommer att finnas tillgängligt i Hiv-Sveriges tält på plats 207 i Almedalen.

Hiv-Sverige deltar tillsammans med medlemsorganisationerna Positiva Gruppen Syd, Positiva Gruppen Väst och Convictus i Almedalen mellan den 24 juni - 1 juli under parollen "Hiva fördomarna".

För att läsa åtgärdsprogrammet i sin helhet, besök hiv-sverige.se

Ämnen


Hiv-Sverige är en ideell organisation som verkar för att förbättra villkor för personer som lever med och berörs av hiv. Vi samlar föreningar, aktivister och intressenter under ett nationellt paraply som är partipolitiskt och religiöst obundet

För och av personer som lever med hiv, sedan 1990

Hiv-Sverige på webben

Hiv-Sverige på FacebookKontakter

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84
Emanuel Karlström

Emanuel Karlström

Presskontakt Strateg Sakfrågor, Press, Kommunikation 0735- 17 36 21

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige

INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige