Gå direkt till innehåll
 Pressinbjudan till hivkonferens med Edwin Cameron

Pressmeddelande -

Pressinbjudan till hivkonferens med Edwin Cameron

Hiv-Sverige bjuder in till en endags konferens om kriminalisering av hiv i Sverige.
Hiv- Sverige vill försöka illustrera den effekt som kriminaliseringspraxisen av hivöverföring och utsättande för hiv har på preventionen i Sverige. Vi vill också presentera vår egen policy, beslutsfattare och lagstiftares syn på frågan och även det internationella samfundets reaktion på frågan.

Huvudtalaren Edwin Cameron är domare i Sydafrikas högsta domstol; konstitutionsdomstolen. President Kgalema Motlanthe tillsatte honom 1 Januari 2009. Han utbildades på Pretoria Boys' High School, Stellenbosch och Oxford, där han var Rhodesstipendiat och vann de högsta akademiska utmärkelserna. Under apartheid var han en ledande jurist inom området mänskliga rättigheter . President Mandela utsåg honom till domare 1994. Han var en kraftfull kritiker av President Mbeki's aidsförnekande politik och skrev den prisvinnande självbiografin; Witness to AIDS.

Övriga talare kommer att vara Andreas Berglöf från Hiv-Sverige, Viveca Urvitz, från socialstyrelsens enhet för hivprevention samt Lena Holmqvist på juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Moderator Lennart Ekdal

Tid; Tisdagen 9 juni kl: 09:00 - 16:30

Plats:World Trade Center i Stockholm

Konferensen hålls på engelska

Fakta kriminalisering av hiv i Sverige:

Sverige är ett av de länder i världen där det dömts flest hivpositiva till fängelsestraff.

Hiv-Sverige känner till 38 fall där hivpositiva har blivit dömda i Sverige.

Det gäller både fall där någon har smittas men även fall där ingen har blivit smittad.

Den vanligaste rubriceringen är grov misshandel eller försök till grov misshandel. Men även framkallande av fara har använts. Straffsatserna är förhållandevis höga med flera års fängelse och hundratusentals kronor i skadestånd, Även utvisning på livstid är vanligt när det inte varit svenska medborgare.

Hiv-Sverige anser att detta har en negativ inverkan på hivpreventionen. Därför har vi antagit en policy där vi menar att endast fall där det funnits ett direkt uppsåt och där hiv viruset verkligen överförts skall kunna vara straffbart.

Fakta om hiv:

Hiv (humant immunbristvirus) är ett virus som bryter ner kroppens försvarssystem. Viruset angriper primärt celler av central betydelse för immunförsvaret, vita blodkroppar som kallas T-hjälpar-lymfocyter. Hiv-viruset tränger in i dessa celler och bygger in sina egna gener i värdens arvsmassa. På så sätt kan viruset duplicera sig, när cellen delas, och spridas snabbt i kroppen.

Hos personer som smittats med hiv börjar kroppens eget immunförsvar så småningom försvagas och då ökar risken att drabbas av så kallade opportunistiska infktioner. Opportunistiska infektioner orsakas av bakterier, parasiter och virus som en frisk människa inte blir sjuk av, men som kan vara mycket allvarliga för en hivsjuk person. Man har då utvecklat aids.

Med de bromsmediciner som finns tillgängliga nu kan man förhindra att personer utvecklar aids och dessutom få ned smittsamheten hos hivpositiva.

Man räknar med att drygt 34 miljoner barn och vuxna världen över är smittade med hiv. Av dem lever 22,5 miljoner söder om Sahara i Afrika.

I Sverige lever idag ca 5000 personer med hiv. Antalet nyrapporterade fall av hiv under 2008 uppgick till 448, vilket är 93 fall färre än 2007 som var det högsta antalet rapporterade fall ett enskilt år sedan 1986, då man började diagnostisera sjukdomen. Om man bortser från rekordåret 2007 ser man en trend med en svag ökning sedan år 2000 av antalet personer smittade i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Lindberg, informationsansvarig Hiv-Sverige, 08-714 54 10, 0733 45 64 66

Andreas Berglöf, ombudsman Hiv-Sverige, 08-714 54 12, 0705 21 16 08

Hiv-Sverige är en paraplyorganisation på riksnivå som arbetar med hivpositivas intressefrågor samt bevakar och försöker stärka hivpositivas rättigheter i samhället. Hiv-Sverige är en partipolitiskt- och religiöst obunden organisation. Hiv-Sveriges styrelse väljs bland representanter för våra medlemsorganisationer.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84
Emanuel Karlström

Emanuel Karlström

Presskontakt Strateg Sakfrågor, Press, Kommunikation 0735- 17 36 21

Relaterat innehåll

Relaterade event

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige