Gå direkt till innehåll
Anders Rosengren, Läkare och professor vid Göteborgs universitet, har tilldelats Hjärt-Lungfondens preventionsanslag 2022 på tre miljoner kronor.
Anders Rosengren, Läkare och professor vid Göteborgs universitet, har tilldelats Hjärt-Lungfondens preventionsanslag 2022 på tre miljoner kronor.

Pressmeddelande -

Hjärt-Lungfondens Preventionsanslag: Ett digitalt livsstilsverktyg kan förebygga hjärtsjukdom

Årets mottagare av Hjärt-Lungfondens preventionsanslag på tre miljoner kronor är Anders Rosengren, professor vid Göteborgs universitet. Han leder ett projekt där man ska undersöka vilka effekter ett digitalt verktyg har på möjligheterna att förebygga hjärt-kärlsjukdom.

- Anders Rosengrens studie kan öppna upp ett nytt sätt att förebygga hjärt-kärlsjukdom. Verktyget är kostnadsfritt att använda och kan med lätthet användas av många personer för att uppmuntra hälsosamma levnadsvanor och få stöd att hantera hjärt-kärlsjukdom, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Trots att hjärt-kärlsjukdomarna minskat i Sverige orsakar de fortfarande mycket lidande och tiotusentals dödsfall årligen. I Sverige lever över två miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom.

Förändrande och förbättrade levnadsvanor är en central faktor för att förebygga såväl sjukdom som återinsjuknande. Trots att de flesta av oss vet att det är bra att äta grönt och fiberrikt och att röra på sig är det inte alltid lätt att ändra sina levnadsvanor på ett långsiktigt sätt.

Digitala verktyg har potential att ge människor ett stöd för nya vanor i vardagen, men dess effekter är fortfarande dåligt utvärderade.

-I det här projektet ska vi undersöka effekterna av det nya digitala verktyget, Livsstilsverktyget, som har utvecklats vid svenska universitet. Verktyget tar ett helhetsgrepp för att visa hur mat och motion, men även stress, ensamhet och vår övergripande livssyn hänger samman och påverkar hälsan, säger Anders Rosengren, professor vid Göteborgs universitet.

Forskarna kommer undersöka hur väl verktyget förebygger hjärt-kärlsjukdom hos människor som ännu inte drabbats. Men också hos dem som redan fått sin första hjärtinfarkt. I det senare fallet kan man studera om Livsstilsverktyget förebygger återinsjuknande.

Totalt kommer 90 000 personer från befolkningen att rekryteras till studien. Dessutom kommer cirka 11 000 personer som redan drabbats av hjärtinfarkt att rekryteras. Deltagarna fördelas slumpmässigt så att 80 procent får tillgång till verktyget och 20 procent hamnar i en kontrollgrupp utan verktyget.

Länk till verktyget: www.livsstilsverktyget.se

Anders Rosengren, Läkare och professor i molekylär medicin vid Göteborgs universitet, födelseort Ystad, har tilldelats Hjärt-Lungfondens preventionsanslag 2022 på tre miljoner kronor.

För mer information, kontakta gärna:
Anders Rosengren, Läkare och professor i molekylär medicin vid Göteborgs universitet, telefon 070-531 67 04, e-post anders.rosengren@gu.se

Daniel Edelsvärd-Wallerman, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 070-854 42 35, daniel.edelsvard@hjart-lungfonden.se

Bilder
- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Anders Rosengren, Läkare och professor i molekylär medicin vid Göteborgs universitet
- Livsstilsverktyget

Om Hjärt-Lungfondens Preventionsanslag

Det nya anslaget till forskning på levnadsvanor instiftades av Hjärt-Lungfonden 2021. Anslaget är totalt tre miljoner kronor och fördelas över tre år.

Fakta hjärt-kärlsjukdom (Källa: Hjärt-Lungfonden)

  • I Sverige lever över 2 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Omkring 30 000 svenskar dör av hjärt-kärlsjukdom varje år, den främsta dödsorsaken i Sverige. Hjärt-kärlsjukdom orsakar ungefär en tredjedel av alla dödsfall.
  • Ungefär en fjärdedel av alla som får stroke idag är mellan 20 och 69 år gamla, det vill säga ungefär i yrkesför ålder. En av tre som får hjärtinfarkt är 20 till 69 år, samma siffra gäller för de som drabbas av plötsligt hjärtstopp.
  • Exempel på framgångar inom forskningen är mätning av riskmarkörer i blodet som gör att man hittar små hjärtinfarkter innan de blir livshotande, avancerad bildteknik för diagnosticering av stroke, propplösande behandlingar och implanterbara defibrillatorer som återför hjärtat till regelbunden rytm (ICD), bland många andra milstolpar.
  • Forskningens utmaningar i dag är bland annat att kunna förutse hjärt-kärlsjukdom och att utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Ämnen


Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Presskontakt

Daniel Edelsvärd

Daniel Edelsvärd

Presskontakt Projektledare Marknads-PR 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden
Stora Nygatan 27, Box 2167
111 27 Stockholm