Gå direkt till innehåll
Zacharias Mandalenakis, docent i kardiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Zacharias Mandalenakis, docent i kardiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Pressmeddelande -

Inför Alla hjärtans dag – Ny forskning om allvarlig hjärtkomplikation: 18-åring med medfött hjärtfel har samma risk som 81-åring utan hjärtfel

Nästan en av tolv patienter med medfött hjärtfel drabbas någon gång under livet av en infektion på hjärtklaffarna som kan få svåra följder, infektiös endokardit. I 18-årsåldern är komplikationen lika vanligt förekommande hos personer med medfödda hjärtfel som hos en 81-åring utan tidigare känt hjärtfel. Det visar ny svensk forskning som finansierats av Hjärt-Lungfonden.

– I värsta fall kan infektiös endokardit leda till hjärtsvikt, vilket är livshotande. Därför är det oerhört viktigt att vi hittar de patienter som har högst risk och sätter in tidiga åtgärder i form av antibiotikaprofylax inför ett ingrepp eller ökad tandvård. Nästa steg i forskningen är att undersöka varför de med medfödda hjärtfel har ökad risk att drabbas och hur man kan minska risken, säger Zacharias Mandalenakis, docent i kardiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Infektiös endokardit är en allvarlig komplikation som innebär att bakterier från till exempel ett sår eller från munnen, tar sig in i blodbanan och får fäste i en skadad hjärtklaff, till exempel när den inte håller tätt. Hål i hjärtats väggar och läckage i klaffar är vanligt hos personer med medfödda hjärtfel. När bakterierna väl satt sig på klaffen är de svåra att bli av med. Ofta krävs intravenös antibiotikabehandling och sjukhusvistelse i många veckor. Det är inte ovanligt att patienter med infektiös endokardit utvecklar hjärtsvikt och tvingas genomgå en klaffoperation, vilket alla inte klarar. Bakterierna kan även lossna från klaffen och blockera ett kärl, som vid stroke.

I studien har forskarna jämfört nästan 90 000 personer med medfödda hjärtfel från Patientregistret med nästan 900 000 personer utan medfödda hjärtfel från Statistiska Centralbyråns befolkningsregister. Deltagarna har matchats i fråga om kön och födelseår och sedan stämts av mot Patientregistret inom en period av 25 år.

Resultatet visar att nästan 9 procent med medfödda hjärtfel som når 87 års ålder kommer att få infektiös endokardit någon gång under livet, medan andelen drabbade utan medfödda hjärtfel bara är 0,7 procent. Dessutom framkom att bakterier på hjärtklaffen är lika vanligt bland 18-åringar med medfödda hjärtfel som bland 81-åringar utan tidigare kända hjärtfel, vars komplikationer ofta beror på hög ålder.


– Det får inte vara så att en 18-åring ska ha lika stor risk att drabbas av dödlig hjärtsjukdom som en 81-åring. Zacharias forskargrupp har med finansiering från Hjärt-Lungfonden tidigare visat att nästan alla barn som föds med hjärtfel överlever till vuxen ålder. Nu behöver vi bli bättre på att kartlägga vad de kan råka ut för och se till att de följs upp och får rätt behandling livet ut, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning för att besegra vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. I år delar organisationen ut 333 miljoner kronor till forskningen.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Bilder:
- Barnhjärta
- Zacharias Mandalenakis, docent och adj. lektor i kardiologi med inriktning på vuxna med medfödda hjärtfel vid Sahlgrenska akademin, samt överläkare i kardiologi på GUCH-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
- Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Fakta om forskningsstudien
Titel och länk: Cumulative Incidence of Infective Endocarditis in Patients with Congenital Heart Disease: A Nationwide, Case-Control Study Over Nine Decades
Publicering: Clinical Infectious Diseases, 20 oktober 2021.
Typ av studie och population: Observationsstudie baserad på knappt 90 000 patienter med medfödda hjärtfel och nästan 900 000 matchande kontrollpersoner.
Finansiering: Hjärt-Lungfonden m fl. Som största svenska fristående finansiär av hjärt- och lungforskning stödjer Hjärt-Lungfonden löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus.

Fakta om medfödda hjärtfel (Källa: Hjärt-Lungfonden)
• Medfödda hjärtfel är de vanligaste hjärtsjukdomarna hos barn och ungdomar. Varje år föds knappt 2 000 barn i Sverige med en missbildning på hjärtat. De mest förekommande typerna av medfödda hjärtfel är hål i de väggar som skiljer förmaken respektive kamrarna åt.
• Överlevnaden till vuxen ålder för barn med medfödda hjärtfel har ökat sedan 1980-talet från cirka 85 procent till dagens 97 procent. Cirka 50 000 vuxna svenskar lever med ett medfött hjärtfel.
• De flesta medfödda hjärtfel behöver åtgärdas någon gång under livet. Drygt 10 procent av fallen måste åtgärdas direkt i samband med födseln.
• Varje år genomförs cirka 500 kirurgiska ingrepp och 250 kateteringrepp på barn och ungdomar med medfött hjärtfel.
• Ett av Hjärt-Lungfondens mål är att hjärtsjukdom hos barn ska upptäckas i god tid, så att de kan ges rätt behandling.

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Ge en gåva till forskningen
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram
- Swisha valfri summa till nummer 90 91 92 7

Om Hjärt-Lungfondens arbete: www.hjart-lungfonden.se
Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och i dag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Information om Hjärt-Lungfondens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.

Ämnen


Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Presskontakt

Daniel Edelsvärd

Daniel Edelsvärd

Presskontakt Projektledare Marknads-PR 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden
Stora Nygatan 27, Box 2167
111 27 Stockholm