Skip to main content

HLR-rådet satsar på högre HLR-kvalitet med Resuscitation Quality Improvement, RQI

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 08:00 CEST

Förbättrad kompetens genom enkel och återkommande utbildning

Idag förväntas all personal inom sjukvården kunna ge behandling med hjärt-lungräddning (HLR) när någon drabbas av hjärtstopp. För att underhålla kompetensen för HLR krävs regelbundna repetitioner, både vad gäller färdighetsträning och teamträning. Idag görs ofta dessa repetitioner årligen. Det innebär stora utmaningar i schemaläggning och bemanning att frigöra personal för dessa repetitioner, oftast beroende på att särskilda lokaler används för repetitionerna och för att det bryter schemaläggning. Därtill förekommer sällan någon dokumentation eller analys av den kvalitet som den enskildes HLR-behandling visar.

Kvaliteten på basal HLR, det vill säga bröstkompressioner och inblåsningar, är av största betydelse för utgången och patientens överlevnad vid hjärtstopp. Detta är övertygande visat i flera vetenskapliga studier. Vidare har upprepade, korta repetitioner av HLR med tätare mellanrum än ett år visat sig ge bättre HLR-kvalitet jämfört med glesare, traditionella repetitioner.

Förbättrad HLR-kvalitet leder till ökad överlevnad efter hjärtstopp. För att underlätta HLR-repetitioner och ge bättre HLR-kvalitet inom framför allt sjukvården och ambulanssjukvården kommer HLR-rådet i samarbete med Laerdal Medical från och med oktober 2016 verka för spridning av RQI, Resuscitation Quality Improvement.

RQI är ett system som innehåller en eller flera portabla enheter för färdighetsträning för vuxen- och barn-HLR samt ett administrativt system för att dokumentera och analysera data från de utbildningar och repetitioner som genomförs. Enheterna för färdighetsträning ger också feedback under HLR för att säkra god HLR-kvalitet. Instruktörer och enhetschefer får med systemet enkelt överblick över när personal genomfört HLR-repetition och med vilken kvalitet. Systemet ger också stöd för uppdaterad teoretisk utbildning.

De portabla enheterna placeras fysiskt under avgränsade tidsperioder på de enheter som skall repetera HLR och personalen kan då genomföra korta repetitioner på 5-15 minuter utan att det kräver någon omfattande schemaläggning enligt konceptet ”low dose, high frequency”. 

Systemet används via leasingavtal där användaren betalar en abonnemangsavgift per användare. Då systemet minskar behovet av schemalagd frånvaro beräknas systemet också vara kostnadseffektivt.

HLR-rådet har en förhoppning om att systemet kan ge en förbättring av HLR-kvaliteten inom sjukvården i Sverige och att planeringen av utbildning och repetitioner underlättas. En höjning av HLR-kvaliteten hoppas vi också kan bidra till fler räddade liv.

Svenska HLR-rådets övergripande mål är att öka överlevnaden för personer som drabbas av ett plötsligt oväntat hjärtstopp.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.