Pressmeddelande -

20-årig investeringsplan med sikte på framtiden

Höganäs växer och är en intressant kommun för såväl boende och företagare. Som ett kommunalt bolag är det vårt uppdrag att vara väl rustade inför morgondagens krav, berättar Benny Ulmestig, VD för Höganäs Energi. En 20-årig investeringsplan öronmärker nu 500 Mkr för framtida utveckling.

För att tillhandahålla en högklassig service under kommande decennier måste framtida försörjning av el, fjärrvärme och digital infrastruktur säkras. I samband med 2014 års budgetarbete upprättade Höganäs Energi därför en 20-årig investeringsplan för bolagets totala verksamhet. Under de kommande två decennierna räknar man med ett totalt investeringsbehov om cirka 500 Mkr. Därav kommer elnätet att stå för cirka 300 Mkr och den digitala infrastrukturen för 150 Mkr.

Elnätet och framtiden
• Under 2014 kommer de två nya vindkraftverken öster om Nyhamnsläge att kopplas in, något som medför ett stort grävprojekt.

• Nedgrävning av högspänningslinjer fortsätter under 2014.

• Nedgrävning av alla luftlinjer är planerade att ha genomförts till 2030.

Den digitala infrastrukturen och framtiden
• Målet ”fiber till alla” är planerat att vara genomfört till år 2025.

• Under kommande år kommer fiber att grävas ner i Mölle. I övrigt synkroniserar man fiberutbyggnaden med planerade väg-, vatten- och avloppsarbeten samt efterfrågan.

Fjärrvärmen och framtiden
• Under våren 2014 kommer det att fattas beslut om en eventuell investering av en biopanna som basspetslast när spillvärmen från Höganäs AB inte räcker till.

• Nya anslutningar till fjärrvärmenätet kommer att ske under 2014.

Långsiktighet och stora investeringar är ett kännetecken för vår bransch. 2013 var ett mycket positiv år för oss och bokslutet visar på ett plus på 11 830 tkr. En stor del av den vinsten kommer att återinvesteras, förklarar Benny Ulmestig VD för Höganäs Energi. 


Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • höganäs energi
  • investeringar i skåne

Regioner

  • Höganäs

Höganäs Energi AB är ett kommunalt bolag som tillhandahåller elnät, digital infrastruktur och fjärrvärme till Höganäs invånare. Som ett litet bolag på en marknad med stora konkurrenter kan man erbjuda en unik närhet till kunderna och korta beslutsvägar.

Kontakter

Aud J Bengtsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 042-337656

Relaterat innehåll