Pressmeddelande -

Aktuellt om nyhetsbrevet och hemsidan Ekonomi-info

Nyhetsbrevet och hemsidan Ekonomi-info har under de två senaste åren haft en mycket stabil tillväxt med ett kontinuerligt ökande antal prenumeranter på nyhetsbladet och ett dubblerat antal besökare på hemsidan.

Med Ekonomi-info får nu över 60 000 prenumeranter och 20 000 besökare på hemsidan, varje månad del av både praktiska tips och nyheter kring ekonomi.

Ekonomi-info vänder sig främst till ekonomer som i sitt arbete har behov av att hålla sig informerade om och utöka sin kompetens inom ekonomi, redovisning och skatter. Ekonomi-info är idag Sveriges största nyhetsbrev inom dessa områden och hjälper på så sätt 10 000-tals ekonomer och en stor mängd studenter varje månad.

”Vår målsättning är att långsiktigt bygga kompetens hos ekonomer så att de kan bidra med så mycket som möjligt på sina företag. Med ett effektivt programstöd inom alla de områden som Ekonomi-info täcker in och genom bra aktuell ekonomisk information, skapar vi goda förutsättningar för detta”, säger Axel Carlsson, ansvarig projektledare och redaktör för Ekonomi-info.

Nyhetsbladet och hemsidan används också i ökad utsträckning på universitet och högskolor där informationen rekommenderas som ett bra sätt för studenter att få inblick i de frågeställningar de kommer att stöta på i yrkeslivet.

För mer information kontakta:

Axel Carlsson, ansvarig projektledare och redaktör för Ekonomi-info
E-post: axel.carlsson@hogia.se
Telefon: 0303-66 721
Mobil: 0705-604743

Relaterade länkar

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • ekonomi

 

Mer om Ekonomi-info

Hogia har distribuerat nyhetsbrevet Ekonomi-info elektroniskt i över tio års tid. Varje månad sammanställs information om ekonomiska nyheter som kan påverka det dagliga arbetet. Ekonomi-info ger också värdefull information om användningen av ekonomiska nyckeltal och tipsar om viktiga datum för t.ex. inlämning av uppgifter.
Genom både privata och företagsrelaterade tips ges konkret information som är lätt att ta till sig inom ekonomi- och skatteområdet. Med Ekonomi-info blir det lättare för ekonomer att agera som ett professionellt stöd till sina chefer, därmed förbättras också arbetsresultatet som kommer av en känsla i att vara trygg i den information som förmedlas vidare till företaget eller organisationen.

Hemsidan är en annan del av Ekonomi-info som ger fördjupad information med mer tips, råd och kompetens inom området. Här finns bl.a. en nyckeltalsguide som beskriver de viktigaste ekonomiska nyckeltalen. Vår koncernekonom bidrar också här med sina bästa tips på hur nyckeltalen används i praktiken. Nyhetsbreven upplevs av många som den viktigaste ekonomiska informationskällan och det skapar trygghet och långsiktighet.

Kontakter

Emma Soovik

Presskontakt PR-ansvarig Hogia-gruppen +46 (0) 708179651