Gå direkt till innehåll
Christina Lindh, universitetsadjunkt i svenska vid Högskolan Kristianstad.
Christina Lindh, universitetsadjunkt i svenska vid Högskolan Kristianstad.

Nyhet -

Elevers skrivande i SO styrs av proven

Proven styr skrivandet i de samhällsorienterande ämnena i skolan, visar en ny studie vid Malmö universitet. ”Elever uppmuntras inte att utveckla sitt kritiska tänkande, i stället skriver de för att klara proven”, säger forskaren Christina Lindh.

Christina Lindh har lång erfarenhet från skolvärlden men också som lärare vid lärarutbildningen. I hennes avhandling har hon följt en sjundeklass under alla SO-lektioner, tre tillfällen i veckan, under åtta månader.

– Jag dokumenterade vad eleverna skrev, varför och hur. Jag är själv lärare i svenska och SO och skrivandet har alltid intresserat mig och varit en central del av min undervisning. Att skriva är ett sätt att möta ett ämne, att tänka och förstå.

En av hennes viktigaste slutsatser är att skolans mål- och resultatfokus satte ramarna för hur eleverna i studien jobbade med skrivande. Huvudfokus för eleverna var att strategiskt lagra, organisera och reproducera kunskapsinnehåll för att förbereda sig för att klara proven, bli bedömda och få betyg. De mätbara resultaten stod i centrum, enligt Christina Lindh.

– Formuleringar i kursplanerna leder till att lärarna känner sig detaljstyrda och att undervisningen i alltför hög grad inriktas mot bedömning och betyg. Det begränsar elevernas kritiska förhållningssätt. De får inte utveckla sin förmåga att ta ställning, reflektera och diskutera. Skrivandet blir i stället instrumentellt.

Samtidigt ställs det höga krav på elevernas skrivförmåga i de samhällsorienterade ämnena. Detta trots att förutsättningarna för eleverna att utveckla skrivandet alltså visade sig vara begränsade.

– Förväntningarna på elevers skrivförmåga är högt ställda i SO-ämnenas kursplaner, men underförstådda. I stället borde kraven formuleras tydligare så att eleverna ges möjlighet att öva de skriftspråkliga förmågor som undervisningen är tänkt att leda till. Jag hoppas att min studie kan inspirera lärare att reflektera över skrivandets funktion i deras egen undervisning.

Att få läsa, diskutera varandras texter, och att öppna upp för ämnesfördjupning, reflektion och demokratiskt samhällsdeltagande, skulle lyfta skrivandet, menar Christina Lindh.

– Gemensamt för SO-ämnena är ett starkt medborgarfostrande syfte som bland annat innebär att eleverna ska utvecklas i att tänka självständigt, uttrycka personliga åsikter och våga ta ställning. Ytterst handlar det om att utbilda människor till kritiskt tänkande individer som är det som ett demokratiskt samhälle bygger på.

Text: Jessica Bloem/Malmö universitet
Foto: Fabian Rimfors/Högskolan Kristianstad

I skrivandets spår - Elever skriver i SO, är titeln på Christina Lindhs doktorsavhandling som hon försvarar på Malmö universitet på fredag. 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig Nyhetsbevakning 044-250 36 61

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden