Gå direkt till innehåll
Vetenskapsrådets bibliometriska index 2020 (baserat på publiceringar 2017–2020) delat med lärosätets totala forskningsmedel enligt UKÄ för perioden 2016–2019. Förskjutningen beror på att det tar ca ett år innan forskningsmedel omsätts i publikationer
Vetenskapsrådets bibliometriska index 2020 (baserat på publiceringar 2017–2020) delat med lärosätets totala forskningsmedel enligt UKÄ för perioden 2016–2019. Förskjutningen beror på att det tar ca ett år innan forskningsmedel omsätts i publikationer

Nyhet -

Högskolans forskare i topp med relevant forskning

Högskolan Kristianstads forskare ger mycket valuta för pengarna och ligger topp tre i Sverige när effekten av forskningen mäts. Dessutom tycks den vara relevant för andra forskare. Det visar Vetenskapsrådets bibliometriska index. Högskolans vicerektor tror att engagerade forskare i kombination med rätt forskningsprofil gentemot aktuella samhällsutmaningar ligger bakom.

Varje år räknar Vetenskapsrådet, VR, ut ett bibliometriskt index för Sveriges lärosäten. Utifrån detta index, delat med lärosätets samlade forskningsmedel, hamnar Högskolan Kristianstads forskare på tredje plats när det gäller hur många gånger artiklarna har citerats av andra forskare. VR:s index anses vara ett kvalitetsmått på forskningen.

– Att våra publikationer citeras ofta innebär att vår forskning har hög spridning. Många andra forskare läser våra studier och hänvisar till dem i sina egna publikationer, konstaterar Anna-Karin Edberg, vicerektor vid Högskolan Kristianstad, och fortsätter.

– Beräkningen från Vetenskapsrådet visar alltså att vi har väldigt många duktiga och engagerade forskare, men också att vår forskningsprofil, som fokuserar på aktuella samhällsutmaningar, är helt rätt. Trots relativt begränsade resurser producerar vi forskning som är av hög kvalitet och som är betydelsefull för vetenskapssamhället i övrigt.

Vidare menar högskolans rektor, Håkan Pihl, att när lärosäten jämförs bör forskningsresultat, som publikationer och citeringar, ställas i relation till hur stora resurser lärosätet förfogar över.

– Ofta jämför man bara på totala mått och det är självklart att de som har mycket resurser också har möjlighet att forska mer, betonar Håkan Pihl. Vad denna undersökning visar är att vi med relativt små resurser lyckas mycket väl, och det är glädjande för oss.

Vetenskapsrådets bibliometriska index för Högskolan Kristianstad 2016–2019 ligger på 152 och totala andelen forskningsmedel, enligt uppgifter från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, på 312 miljoner kronor. Detta ger ett index/medel på 0,49, vilket är tredje mest citeringar per krona bland svenska lärosäten.

Fakta – bibliometriskt index

Regeringen använder sedan 2009 bibliometri som en indikator vid fördelningen av delar av de statliga medel som går till universitet och högskolor för forskning och forskarutbildning. Det är Vetenskapsrådet som levererar fördelningsunderlaget till regeringen.

Vetenskapsrådet räknar ut ett bibliometriskt index för varje lärosäte. Index bygger på en beräkning av hur många artiklar forskare vid lärosätet publicerat och hur många gånger artiklarna har citerats. I beräkningen ingår också en uppskattning av det genomsnittliga antalet artiklar en forskare publicerar inom olika ämnesområden. Publikationer från de senaste fyra åren ingår i beräkningarna. Källa: Vetenskapsrådet

VR: Bibliometri – ett mått på forskningens kvalitet

UKÄ: Högskolan i siffror

Kontakt

Anna-Karin Edberg
Vicerektor, Högskolan Kristianstad
044-250 39 75
anna-karin.edberg@hkr.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig Nyhetsbevakning 044-250 36 61

Relaterat material

Högskolan Kristianstad - för dig som vill ha jobb!

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola samlad på ett campus. Vi är stolta över att vara Sveriges mest sökta högskola och över den mångfald våra 14 000 studenter representerar. Våra ledord är närhet, öppenhet, jämställdhet och respekt.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad