Gå direkt till innehåll
Linnéa Edman Persson och Carina Skrt får Axlagårdspriset för sin kandidatuppsats Inga beslut utan dig.
Linnéa Edman Persson och Carina Skrt får Axlagårdspriset för sin kandidatuppsats Inga beslut utan dig.

Nyhet -

Kandidatuppsats om vård i livets slutskede prisad

I somras tog de sin sjuksköterskeexamen på högskolan och nu prisas de för sin kandidatuppsats om vård i livets slutskede. Inga beslut om dig utan dig handlar om de faktorer som påverkar patientens autonomi inom palliativ vård och är skriven av Linnéa Edman Persson och Carina Skrt. Nu får de åka upp till Umeå för att ta emot Axlagårdspriset för sitt examensarbete.

Vad handlar er uppsats om?

– Den handlar om olika faktorer som påverkar patientens autonomi inom palliativ vård. Palliativ vård ges oberoende av sjukdom och ålder till dem som har en obotlig och livshotande sjukdom, berättar Linnéa Edman Persson.

– Vi tycker att detta ämne var viktigt att skriva om eftersom det årligen finns ca 22 000 patienter i Sverige som behöver just palliativ vård, förtydligar Carina Skrt.

– I uppsatsen lyfter vi fram olika faktorer som både kan stärka och försvaga patientens autonomi inom palliativ vård, berättar Linnéa.

Har ni något exempel på något som stärker patientens känsla av självständighet?

– Faktorer som påverkar patientens autonomi är miljön kring patienten, familj och närstående, sjuksköterskans inställning, samt tiden. Patientens autonomi kan stärkas av att sjuksköterskan ger patienten valmöjlighet i stället för att ta för givet vad som är patientens bästa. Genom en så enkel sak som att fråga patienten om dennes önskemål så kan patientens autonomi stärkas, förklarar Linnéa.

– Som vår titel lyder: inga beslut om dig utan dig, påpekar Carina.

Vad var svårast med kandidatuppsatsen?

– Ingen av oss hade tidigare skrivit någon kandidatuppsats så därför var det i början svårt att se en helhetsbild över hur vi skulle gå tillväga, förklarar Linnéa.

– Uppsatsen har varit en fantastisk resa. Trots många timmars kämpande gav den mycket glädje, ny kunskap, och samarbetet med varandra har lett till en vänskap för livet, menar Carina.

Vad betyder Axlagårdspriset för er?

– Det är en otrolig ära och glädje att just vår uppsats lyfts fram bland de nominerade i Sverige. Det känns som en bekräftelse på hur viktigt detta ämne är. Och dessutom har priset väckt tankar hos oss om att ta upp skrivandet igen, berättar Linnéa.

Kommer ni att resa till Umeå för att ta emot priset och presentera er kandidatuppsats?

– Ja, vi kommer med glädje och stolthet att resa till Umeå för att presentera, diskutera och reflektera ämnet om palliativ vård och ta emot priset för vår uppsats, svarar Carina glatt.

– Till alla er som har en kandidatuppsats framför er; även om det till en början kan kännas övermäktigt, så kommer bitarna att falla på plats under skrivresans gång, uppmuntrar Linnéa framtida uppsatsskrivare.

Text: Fabian Rimfors
Foto: Privat

Inga beslut utan dig – Faktorer som påverkar patientens autonomi inom palliativ vård, av  Linnéa Edman Persson och Carina Skrt

Axlagårdspriset delas sedan 2017 ut till examensarbeten som har en tydlig profil mot vård av personer i livets slutskede. Uppsatserna förväntas bidra till kunskapsutvecklingen inom palliativ vård. Sex priser om vardera 5 000 kr delas ut. Om det är två författare till en uppsats så delas prissumman. Axlagården Hospice AB i Umeå ligger bakom priset.

Ämnen

Taggar

Regioner


Högskolan Kristianstads mål är att vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet.

Presskontakt

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig Nyhetsbevakning 044-250 36 61

Relaterat material