Gå direkt till innehåll
Marina Jogmark och Alina Lidén, båda universitetslektorer i företagsekonomi vid Högskolan Kristianstad.
Marina Jogmark och Alina Lidén, båda universitetslektorer i företagsekonomi vid Högskolan Kristianstad.

Nyhet -

​MUSA - Miljonsatsning på tredje uppgiften

Det talas mycket om samverkan, som är högskolans tredje uppgift*, förutom undervisning och forskning. I Kristianstad har man sedan länge ”gjort verkstad” av begreppet och därför är man en självklar part när sex lärosäten nu går samman för att ta fram en metodik för utveckling av samverkansarenor, MUSA. Vinnova har beviljat 9,5 miljoner kronor för projektet, som pågår i tre år framöver.

– Vad är egentligen en samverkansarena, vad har gjorts och vad har varit bra? Finns det några speciella framgångsfaktorer? Det är sådana frågor som vi ska ta fram svaren på, berättar Marina Jogmark entusiastiskt.

Marina är universitetslektor i företagsekonomi, men också samverkanskoordinator för fakulteten för ekonomi. Vid sin sida i projektet har hon Alina Lidén, också hon universitetslektor i företagsekonomi på Högskolan Kristianstad.

Forskningsplattformen Hälsa i samverkan har i många år drivit olika samverkansprojekt och hunnit skaffa viktiga erfarenheter inom organisationen som med tiden blir allt mer finslipad. Under åren som gått har man utvecklat en tydlig process.

– Vi är intresserade av sådant som fungerar, som kan generaliseras inom ramen för tematiska mötesplatser till exempel, säger Marina. Hälsa i samverkan är självklart intressant, men vi kommer också att se närmare på de båda forskningsplattformarna Verksamhetsutveckling i samverkan och Lärande i samverkan.

– Samverkan är heller inget isolerat fenomen, påpekar Alina. Den utveckling som sker där spiller naturligt över på både forskning och undervisning. Det är inte meningen att samverkan ska vara något som klistras på en organisation, den ska snarare genomsyra organisationen.

Flera lärosäten med olika inriktningar

Projektet fick besked från Vinnova lite innan jul och i slutet på januari samlades representanter från de berörda lärosätena på Stockholms universitet för kick-off. Förutom Högskolan Kristianstad och Stockholms universitet deltar även Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Borås, Mälardalens högskola och Luleå tekniska universitet i projektet. De olika lärosätena profilerar sig med skilda inriktningar, allt från konst och gestaltning till ekonomi och teknik. Högskolan Kristianstad ligger i framkant när det gäller arbetet med samverkansarenor, medan andra lärosäten ligger i startgroparna. I Göteborg startar man till exempel sin samverkansarena nu.

– Vinnova tyckte att sammansättningen av lärosäten var en spännande mix på många olika nivåer och det tycker vi själva också, säger Marina. Under kick-offen hade vi väldigt öppna diskussioner, vilket var produktivt. Allt bygger på det, en slags tillit och ömsesidighet.

– Och acceptans, fyller Alina i. Det är olika kulturer som möts, men alla i projektet är verkligen engagerade och vill stärka den högre utbildningens roll i samhället.

Det är tankar som ligger väl i tiden, för att inte säga i framtiden. Att dela med sig av resurser är ett smart sätt att få ut så mycket som möjligt av dem. Det handlar om att riva murar mellan olika lärosäten, mellan olika discipliner och mellan akademin och det omgivande samhället för att möjliggöra innovation och god samhällsutveckling.

– Av tradition har akademin setts lite som ett elfenbenstorn, men vi är långt från det, säger Marina. Vi vill öppna kanaler mellan akademi och samhälle, givetvis med bibehållen integritet. Och studentperspektivet är viktigt, inte minst när det gäller kopplingen mellan högskola och samhälle under praktik och examensarbeten till exempel.

För högskolan, som är med och samfinansierar projektet, handlar vinsterna från MUSA bland annat om att stärka kvaliteten i utbildningarna. Man vill även tydliggöra lärosätets betydelse för den regionala utvecklingen samtidigt som innovativa grepp kan möjliggöra extern finansiering av forskning genom nya intressanta kombinationer av aktörer.

– Det handlar inte om samverkan för samverkans skull utan om de möjligheter och positiva utvecklingsspiraler som det skapar, betonar Marina och Alina.

* Tredje uppgiften är högskolors och universitets uppgift att dela med sig av kunskap, vid sidan av de första två huvuduppgifterna, forskning och utbildning.

Text och foto: Jeanette Thelander

Ämnen

Taggar


Högskolan Kristianstads mål är att vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet.

Presskontakt

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig Nyhetsbevakning 044-250 36 61

Relaterat material